4 vragen over het personeelshandboek

0

In een personeelshandboek staan de interne regels en richtlijnen van een organisatie. Het personeelshandboek kan ook een andere naam hebben, bijvoorbeeld bedrijfsreglement, directiereglement, ondernemingsregeling, werknemersmanual of personeelsgids. 4 vragen over het personeelshandboek.

1. Wat staat er in het personeelshandboek?

In een personeelsreglement zijn arbeidsvoorwaarden opgenomen die niet in de individuele arbeidsovereenkomsten staan maar waar de werkgever zijn werknemers wel aan wil binden. Het personeelsreglement is in principe uniform; het geldt voor alle medewerkers binnen een onderneming. In een arbeidsovereenkomst kan de werkgever individuele en/of afwijkende afspraken met zijn werknemers maken.

2. Wat is het verschil tussen een gedragscode en een personeelshandboek?

Een personeelshandboek is een ruimer begrip dan een gedragscode. In een gedragscode gaat het om verplichtingen voor werknemers. Bijvoorbeeld, de regel dat medewerkers geen schenkingen mogen aannemen. In een personeelshandboek kunnen allerlei regels en bepalingen zijn opgenomen. Dus ook regels die werkgever tot iets verplichten.

3. Hoeveel pagina’s heeft een personeelshandboek?

Een personeelshandboek kent geen vastgestelde vorm. Soms beslaat een personeelshandboek 150 pagina’s, soms maar 2. Ook het aantal onderwerpen dat in een personeelshandboek is opgenomen varieert van onderneming tot onderneming. Soms wordt zelfs maar één onderwerp behandeld. Meestal heet het in die gevallen een gedragsregel, reglement, protocol, aanwijzing of bedrijfsregel.

4. Hoe verhoudt het personeelshandboek zich tot een cao?

Soms druisen regels in een personeelshandboek in tegen de regels die in een toepasselijke cao staan. In die gevallen gaan de cao-regels in principe voor op de regels die in een personeelsreglement staan. Uitzondering geldt normaal gesproken voor regels die in (voor de werknemer) gunstige zin afwijken van de cao-regels.

 

Lees meer over:

Over Auteur

Dit artikel is geschreven door een auteur van XpertHR. XpertHR wordt gemaakt door een team van interne juristen en externe specialisten. Het XpertHR team werkt samen met arbeidsrechtadvocaten belastingadviseurs van gerenommeerde partijen en de beste specialisten uit het vak.