XpertHR CAO Research

Logo XpertHR Research, de database voor de Salaris en HR professionalXpertHR CAO Research is de meest complete CAO-databank en bevat:

 • alle bedrijfstakcao's (en AVV's) en vrijwel alle ondernemingscao's
 • in totaal meer dan 1.400 actuele CAO's
 • actuele stand van zaken van de cao-onderhandelingen
 • alle salaris- en loontabellen
 • volledige CAO-teksten met bijbehorende principeakkoorden
 • uiteenrafeling van de CAO's op basis van ca. 100 uniforme kenmerken
 • bij elke cao de werkingssfeer een historie van de CAO's vaak tot wel 10 jaar terug

Een abonnement verschaft u toegang tot de informatie die in de databank CAOresearch is opgenomen.


XpertHR Pensioen Research, de database die alle pensioengegevens bij elkaar brengt.XpertHR Pensioen Research

De databank XpertHR Pensioen Research brengt de pensioengegevens van alle bedrijfstak en een groot aantal beroepspensioenfondsen in Nederland helder in kaart.

Wat kunt u verwachten?

Jaarlijkse variabele gegevens per fonds en per jaar:

 • Premies
 • Franchises
 • Indexatiecijfers
 • Opbouwpercentage
 • Pensioengrondslag
 • Maximaal pensioengevend salaris

Een toelichting op de belangrijkste pensioenbegrippen is daarbij direct onder handbereik. Ook is aangegeven voor welke CAO(‘s) de pensioenregeling geldt. Daarnaast biedt Pensioen Research een overzicht van alle rechtsgeldige documenten zoals reglementen en statuten.

 

 

 • Benieuwd naar de mogelijkheden van CAO Research en/of Pensioen Research voor jouw organisatie?
  Onze accountmanager laat graag de vele tijdsbesparende mogelijkheden van CAO Research bij jou op kantoor zien of via een online demo.
  Een afspraak maak je online of via de salesafdeling via sales@xperthr.nl of 020 - 515 9515.