Whitepaper – Ziekte en Verzuimpreventie

0

Ziekteverzuim is een thema dat veel organisaties bezig houdt. Logisch ook, want ziekteverzuim kost veel geld. Arbeidsrechtjurist Edith van Schie bespreekt welke aanpassingen in de vernieuwde Arbowet gevolgen hebben voor uw verzuimpreventie. Ook is er extra aandacht voor ziekte en verzuimpreventie in zorginstellingen.

In deze whitepaper komen de volgende onderwerpen aan bod:

  1. Kort versus langdurig ziekteverzuim
  2. Hoe werkt de beloning van de zieke werknemer?
  3. Re-integratie zieke werknemer
  4. Loonsancties tijdens ziekte
  5. Ontslag en ziekte
  6. Verzuimpreventie

Deze whitepaper kunt u via het onderstaande formulier gratis downloaden