Whitepapers

Arbo
Sorteer op:

Whitepaper – Arbobeleid

Van correcte basiscontracten tot juist handelen bij bedrijfsongevallen, leeft jouw organisaties alle regels na van de Arbowet? Zo niet, dan mag de Inspectie SZW nu nog meer maatregelen treffen en sancties opleggen.

Download de whitepaper

Whitepaper – Check uw arbobeleid en voorkom boetes

De arbeidsomstandighedenwet verplicht werkgevers om aandacht te besteden aan de veiligheid, de gezondheid en de psychosociale arbeidsbelasting van de werknemers en gaat ervan uit dat verbetering van de arbeidsomstandigheden een vast onderdeel van de bedrijfsvoering is. Heeft u alles goed geregeld? Check het in deze whitepaper en voorkom boetes.

Download de whitepaper