Whitepaper – de arbeidsrechtelijke gevaren van het nieuwe beoordelen

0

Steeds meer HR-strategen pleiten voor afschaffing van het jaarlijkse functioneringsgesprek. Het geven van leiding moet minder directief en meer dienend zijn. In deze whitepaper behandelt mr. Edith van Schie de belangrijkste punten voor het beoordelingssysteem.

  1. De meest belangrijke uitgangspunten voor een goed beoordelingssyteem.
  2. De geldende criteria bij ontslag wegens disfunctioneren.
  3. Het voordeel van een beoordelingssysteem als er sprake is van verwijtbaar handelen, nalaten of een verstoorde arbeidsverhouding.
  4. Hoe kunt u een (ontslag)dossier opbouwen inclusief stappenplan.

Deze whitepaper kunt u via het onderstaande formulier gratis downloaden