Whitepapers

Op deze pagina's vindt u alle whitepapers die XpertHR Actueel aanbiedt. In een whitepaper gaat een deskundige dieper in op een bepaald thema en leest u meer achtergrondinformatie en praktische tips. De meest recente whitepaper vindt u bovenaan de pagina. Het downloaden van een whitepaper is gratis. Heeft u al een profiel aangemaakt op XpertHR Actueel? Dan worden uw gegevens automatisch ingevuld zodat u de whitepaper nog sneller kunt downloaden.


Checklist: In 10 stappen klaar voor de nieuwe privacywet

Uit een recente poll blijkt dat 97% van de organisaties nog onvoldoende voorbereid is op de AVG. Bekijk hier de 10 stappen waaraan uw organisatie moet voldoen. U kunt deze checklist gemakkelijk gebruiken tijdens uw voorbereiding en de stappen afvinken wanneer uw organisatie voldoet aan deze stap.

Download de checklist

Whitepaper - AVG: Vier aandachtspunten voor HR 

Per 25 mei 2018 vervangt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) de huidige
Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en is de AVG in de gehele Europese Unie van
toepassing. Ook voor HR is de impact van de AVG groot. Zo dient HR bijvoorbeeld sollicitatieprocedures,
personeelsdossiers, bewaartermijnen, administratie en uitwisseling van gegevens bij ziekte
en re-integratie in overeenstemming met de AVG te brengen. In deze whitepaper bespreekt
advocaat Steffie Schepers vier aandachtspunten over de AVG voor HR.

Download de whitepaper

Whitepaper - Het nieuwe belonen door Kilian Wawoe

Prestatiebeloning heeft jarenlang goed gewerkt als middel om medewerkers aan te zetten tot
betere prestaties. De medewerker kreeg aan het begin van het jaar een target, aan het eind
van het jaar een beoordelingsgesprek en aan de hand van een formule volgde een bonus bij
goede prestaties. In dit artikel betogen Kilian Wawoe, Leonie Mutsaers en Rutger Verbeet dat
dit systeem is achterhaald. 

Download de whitepaper

Whitepaper - Zo gaat u aan de slag met beloningsbeleid (deel 1)

Hoe kunnen we met beloning een aantrekkelijke werkgever blijven, het verloop controleren, binding vergroten en motivatie versterken en hoe kunnen we medewerkers laten delen in de bedrijfsresultaten? En hoe kunnen we er tegelijkertijd voor zorgen dat de loonkostenontwikkeling verantwoord blijft en niet ten koste gaat van aanvaardbare bedrijfsresultaten. Lees het antwoord in deze whitepaper.

Download de whitepaper


Whitepaper - De verschillende vormen van belonen (deel 2)

De economie en de arbeidsmarkt zijn grotendeels hersteld van de recessie, die ons land in het begin van dit decennium hard trof. Op het gebied van belonen lijken een aantal thema’s weer actueel te worden. Denk aan beloningsdifferentiatie, beloning naar functiewaarde versus beloning naar waarde op de arbeidsmarkt, schaalverkorting als antwoord op vergrijzing en mogelijk herstel van een koppeling tussen prestatie en beloning.

Download de whitepaper


Jaarkalender - Wat verandert er in 2018

In het nieuwe jaar zijn er vanzelfsprekend weer aanpassingen in de wet- en regelgeving. Wat zijn de belangrijkste wijzigingen waar HR-professionals rekening mee moeten houden? Op deze kalender vindt u de wetten die gaan wijzigen en wanneer ze gaan wijzigen. Daarnaast ziet u in één overzicht de schoolvakanties en het minimumloon per leeftijdscategorie. 

Whitepaper - Relaties op de werkvloer 

Liefde op de werkvloer kan heel mooi zijn, maar het kan ook voor lastige situaties, en soms zelfs voor grote problemen zorgen. Wat mag, kan en moet een werkgever daarmee? Mr. Edith van Schie heeft een whitepaper geschreven voor het thema relaties op de werkvloer.

Download de whitepaper


Whitepaper - Voorspellingen voor HR in 2018 

Het nieuwe jaar begint met een aantal aanpassingen in de wet- en regelgeving. Zo zijn er wijzigingen in het minimumloon, de Wet tegemoetkomingen loondomein, de transitievergoeding en de AOW-leeftijd. Maar welke trends kunnen we verder verwachten voor 2018 op het gebied van arbeidsrecht, arbeidsmarkt en fiscaal recht.

Download de whitepaper


Whitepaper - Drie praktijkvoorbeelden beoordelen

De beoordelingscyclus is een jaarlijks terugkerend ritueel, waar zowel leidinggevenden als medewerkers niet allemaal even goed in zijn of zich senang bij voelen. In deze whitepaper leest u interviews met HR professionals van diverse organisaties die uitblinken in het beleid rondom beoordelen.

Download de whitepaper


Whitepaper - Beoordelingsgesprekken

Het beoordelingsgesprek neemt een centrale plaats in binnen het personeelsbeleid van organisaties en is daarmee één van de kerninstrumenten van personeelsbeleid. Ferry Koster behandelt in deze gratis whitepaper het vraagstuk rondom beoordelingsgesprekken met behulp van wetenschappelijke literatuur.

Download de whitepaperPoster - 8 tips voor beoordelen

Nu het einde van het jaar is genaderd en alle managers en HR weer aan de beoordelingsronde zijn begonnen kunnen tips voor beoordelen niet ontbreken. Deze tips hebben we voor u overzichtelijk op een poster gezet. Deze kunt u gratis downloaden.

 

Download de poster


Whitepaper - Heeft een beoordelings- of functioneringsgesprek nog zin?

Steeds meer HR-strategen en organisatieadviseurs pleiten voor afschaffing - of minstens ingrijpende wijziging - van de jaarlijkse beoordelingsgesprekken. Het geven van leiding moet veel dynamischer, minder directief en meer dienend zijn. Daarin past een jaarlijks verplicht praatje over het functioneren niet, zo is de redenering vaak. Vanuit leidinggevend oogpunt mag dat zo zijn, maar vanuit arbeidsrechtelijk oogpunt is het geen goed idee om de jaarlijkse beoordelingsgesprekken af te schaffen. In deze gratis whitepaper behandelt mr. Edith van Schie de belangrijkste punten voor het beoordelingssysteem.

Download de whitepaper


Whitepaper - Wijzigingen in wet- en regelgeving in 2018

In het nieuwe jaar  zijn er vanzelfsprekend weer aanpassingen in de wet- en regelgeving. Wat zijn de belangrijkste wijzigingen waar HR-professionals rekening mee moeten houden? In deze whitepaper aandacht voor de volgende veranderingen in wet- en regelgeving voor onder andere de transitievergoeding, de leeftijd no-riskpolis voor oudere werknemers, algemene verordening gegevensbescherming en het kraamverlof.

Download de whitepaper


Whitepaper - Het ontslagrecht uitgelegd

In de voorgenomen kabinetsplannen is onder andere een versoepeling van het ontslagrecht aangekondigd. Op dit moment is het huidige ontslagrecht nog van toepassing. In deze gratis whitepaper leest u welke ontslaggronden er zijn en wat de bijbehorende trajecten hierbij zijn. Daarnaast vindt u in de whitepaper voorbeelden uit de praktijk.

Download de whitepaper


Whitepaper - Ziekte en Verzuimpreventie

Ziekteverzuim is een thema dat veel organisaties bezig houdt. Logisch ook, want ziekteverzuim kost veel geld. Arbeidsrechtjurist Edith van Schie bespreekt welke aanpassingen in de vernieuwde Arbowet gevolgen hebben voor uw verzuimpreventie. Ook is er extra aandacht voor ziekte en verzuimpreventie in zorginstellingen.

Download de whitepaper


Whitepaper - Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

In deze gratis whitepaper volgt een checklist van de punten waarop gelet moet worden bij het aangaan of verlengen van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Ook heeft arbeidsrechtjurist Edith van Schie in deze whitepaper de wijzigingen zoals voorgesteld in het regeerakkoord van Rutte III opgenomen, zodat u een indruk krijgt van wat er mogelijk gaat veranderen.

Download de whitepaper

Whitepaper - Regeerakkoord

De coalitiepartners VVD, CDA, D66 en ChristenUnie hebben hun plannen gepresenteerd in het regeerakkoord. Welke wijzigingen in wet- en regelgeving kunnen we verwachten voor HR? Arbeidsrechtjurist Edith van Schie heeft het regeerakkoord uitgeplozen en zet de belangrijkste punten op een rij in deze whitepaper.

Download de whitepaper

Whitepaper - Personeelshandboek

In een personeelshandboek staat wat voor alle werknemer binnen een bedrijf(sonderdeel) geldt. Dat kunnen regels en procedures zijn, maar ook arbeidsvoorwaarden, bijv. over salaris(groei), of verlof. De individuele afspraken die met medewerkers worden gemaakt staan in de individuele arbeidsovereenkomsten.

Download de whitepaper

Whitepaper - Vitaliteit 

Duurzame inzetbaarheid: zo ga je aan de slag met vitaliteitsmanagement? Een belangrijk deel van duurzame inzetbaarheid is vitaliteit. Vitaliteit (levenskracht) is de energie hebben om je werk te doen en is essentieel om bevlogen, gemotiveerde medewerkers te hebben. De grootste bedreiging voor vitaliteit zijn stress en burn-outklachten, die nu juist vaak de meest gemotiveerde werknemers treffen. Dit vraagt een nauwe samenwerking tussen HR en de managers. In deze gratis whitepaper beantwoordt organisatiepsycholoog Aukje Nauta verschillende vragen.

Download de whitepaper

Whitepaper - Duurzame Inzetbaarheid

Iedere HR-professional weet dat het belangrijk is dat zowel jonge als oudere medewerkers gedurende hun loopbaan gezond en productief blijven werken. Daarom staat duurzame inzetbaarheid van medewerkers bij veel organisaties hoog op het beleidsagenda. Maar hoe vergroot je duurzame inzetbaarheid en de employability van medewerkers?

Download de whitepaper

XpertHR whitepaper

Aanpassingen wet Minimumloon

De Wet Minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML) wijzigt per 1 juli 2017, per 1 januari 2018, per 1 juli 2019 en vermoedelijk ook nog op enige andere momenten in de aankomende periode. Wat wijzigt wanneer? Download de gratis whitepaper.

Download de whitepaper

XpertHR whitepaper

Wijzigingen Arbowet 2017

De Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) is gewijzigd. De ingangsdatum van de wijzigingen is 1 juli 2017. Werkgevers en HR-professionals hebben met deze wijzigingen te maken. Het is dus goed om op de hoogte te zijn van alle ins- en outs. Die vind je in de whitepaper

Download de whitepaper

In zes stappen naar strategisch HR?

Steeds meer organisaties verwachten dat HR een strategische- in plaats van een ondersteunende rol speelt.
Maar hoe maak je deze switch naar strategie? Pak de rol van strategisch business partner in zes stappen.

 

Download de infographic

XpertHR whitepaper

Vakinformatiedossier Verzuim - 8 maal voorkomen van (hoge) kosten

Een zieke werknemer kost een werkgever gemiddeld € 250 per dag (doorbetaling van loon, verzuimbegeleiding en kosten voor vervangend personeel en/of productieverliezen). Gemiddeld zijn werknemers één keer per jaar zes dagen ziek. Hoe voorkom je hoge kosten door verzuim? Dat lees je in deze whitepaper.

Download de whitepaper

Afbeelding_Whitepaper

Hoe voer je een verzuimgesprek?

Hoe voer je als werkgever een goed gesprek met de werknemer? Wat zijn punten waar je op moet letten en wat mag je wel of niet vragen? In deze whitepaper alle informatie waaruit een goed verzuimgesprek dient te bestaan.

Download de whitepaper

XpertHR whitepaper

Vakinformatiedossier Strategische personeelsplanning: ‘Angst voor groeiende controlezucht HR’

Waarbij Hoogleraar filosofie van managementwetenschappen René ten Bos zich verbaast over het uitblijven van een inhoudelijke discussie over de toekomst van werk, maar zich vooral zorgen maakt over ongelijkheid. Lees er meer over in de whitepaper.

Download de whitepaper

XpertHR whitepaper

Vakinformatiedossier Strategische personeelsplanning: ‘Mooie woorden Human capital, maar...’

Hoogleraar strategisch management en ondernemingsbeleid Henk Volberda maakt zich zorgen over de stand van de sociale innovatie in Nederland. Terwijl juist menselijk kapitaal het fundament is van echt renderende vernieuwing. En waarom zit HR hier niet in de frontseat? Lees er meer over in de whitepaper.

Download de whitepaper

XpertHR whitepaper

Vakinformatiedossier Strategische personeelsplanning: ‘Ga je die tijd als een gefrustreerde aap uitzitten?’

Vergrijzing en ontgroening: ze hadden kunnen leiden tot krapte op de arbeidsmarkt. Dat gebeurde niet, wél zagen we de interne mobiliteit stagneren. Dat vraagt iets van HR-managers: zij moeten ‘connectoren’ worden die werken aan de weerbaarheid en wendbaarheid van mensen. Dat zegt hoogleraar HRM Jaap Paauwe. Hij praat ons bij in deze whitepaper over sterke punten, ‘almotie’ en de afschaffing van het pensioen.

Download de whitepaper

In vijf stappen naar een lerende organisatie

Dat organisaties lerend moeten worden; dat weten we nu wel. Maar welke organisaties zeggen van zichzelf dat ze al zover zijn? En hoe word je eigenlijk een lerende organisatie? Een poging tot een stappenplan. '

Download de whitepaper

5 factoren van een happy workplace

Er zijn steeds meer werkgevers die ook met hun werkomgeving het verschil willen maken voor medewerkers. We kijken niet meer op van gezellige loungeplekken, ballenbakken voor volwassenen of schommelstoelen. In deze whitepaper lees je meer over energiegevende werkomgevingen.

Download de whitepaper

Nationaal onderzoek duurzame inzetbaarheid

De resultaten van het 7e Nationaal Onderzoek Duurzame Inzetbaarheid over thema's mobiliteit, werk-privébalans, verdiensten, opleiding en ontwikkeling en de factor mens.

Download de whitepaper