Whitepapers

Whitepaper - Vitaliteit 

Duurzame inzetbaarheid: zo ga je aan de slag met vitaliteitsmanagement? Een belangrijk deel van duurzame inzetbaarheid is vitaliteit. Vitaliteit (levenskracht) is de energie hebben om je werk te doen en is essentieel om bevlogen, gemotiveerde medewerkers te hebben. De grootste bedreiging voor vitaliteit zijn stress en burn-outklachten, die nu juist vaak de meest gemotiveerde werknemers treffen. Dit vraagt een nauwe samenwerking tussen HR en de managers. In deze gratis whitepaper beantwoordt organisatiepsycholoog Aukje Nauta verschillende vragen.

Download de whitepaper


 

Whitepaper - Hoe beïnvloed je gedrag van medewerkers?

Veel organisatie hebben HR-beleid om werknemers te stimuleren om zich te ontwikkelen en te
leren. Als HR of leidinggevende kunt u zelf invloed op uitoefenen door middel
van nudges. Een methode overgewaaid uit de psychologie waarbij je onbewust gedrag
bewust beïnvloedt. Lees meer in deze gratis whitepaper.

Download de whitepaper


 

Whitepaper - Duurzame Inzetbaarheid

Iedere HR-professional weet dat het belangrijk is dat zowel jonge als oudere medewerkers gedurende hun loopbaan gezond en productief blijven werken. Daarom staat duurzame inzetbaarheid van medewerkers bij veel organisaties hoog op het beleidsagenda. Maar hoe vergroot je duurzame inzetbaarheid en de employability van medewerkers?

Download de whitepaper


 

XpertHR whitepaper

Aanpassingen wet Minimumloon

De Wet Minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML) wijzigt per 1 juli 2017, per 1 januari 2018, per 1 juli 2019 en vermoedelijk ook nog op enige andere momenten in de aankomende periode. Wat wijzigt wanneer? Download de gratis whitepaper.

Download de whitepaper


 

XpertHR whitepaper

Wijzigingen Arbowet 2017

De Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) is gewijzigd. De ingangsdatum van de wijzigingen is 1 juli 2017. Werkgevers en HR-professionals hebben met deze wijzigingen te maken. Het is dus goed om op de hoogte te zijn van alle ins- en outs. Die vind je in de whitepaper

Download de whitepaper


 

HR tips voor Professionals

Vakantietips voor HR Professionals

De vakantie komt er weer aan! Maar of je naar Frankrijk of naar Thailand gaat, op kantoor moet alles goed geregeld blijven. XpertHR, de HR Antwoordbank geeft HR professionals acht tips om aan te denken voordat je zelf met vakantie gaat.

 

Download de checklist


 

In zes stappen naar strategisch HR?

Steeds meer organisaties verwachten dat HR een strategische- in plaats van een ondersteunende rol speelt.
Maar hoe maak je deze switch naar strategie? Pak de rol van strategisch business partner in zes stappen.

 

Download de infographic


 

XpertHR whitepaper

Vakinformatiedossier Verzuim - 8 maal voorkomen van (hoge) kosten

Een zieke werknemer kost een werkgever gemiddeld € 250 per dag (doorbetaling van loon, verzuimbegeleiding en kosten voor vervangend personeel en/of productieverliezen). Gemiddeld zijn werknemers één keer per jaar zes dagen ziek. Hoe voorkom je hoge kosten door verzuim? Dat lees je in deze whitepaper.

Download de whitepaper


 

jaarkalender-whitepaper

Jaarkalender XpertHR

Een nieuw jaar betekent vaak dat wetten worden vernieuwd of aangescherpt of dat er nieuwe regels ingaan. XpertHR zette een aantal belangrijke veranderingen in één overzicht in een jaarkalender met daarbij ook de minimumlonen voor 2017 en schoolvakanties. Nu gratis te downloaden.

Download de Jaarkalender


Afbeelding_Whitepaper

Hoe voer je een verzuimgesprek?

Hoe voer je als werkgever een goed gesprek met de werknemer? Wat zijn punten waar je op moet letten en wat mag je wel of niet vragen? In deze whitepaper alle informatie waaruit een goed verzuimgesprek dient te bestaan. 

Download de whitepaper


 

XpertHR whitepaper

Vakinformatiedossier Duurzame inzetbaarheid ‘Wederkerigheid is de essentie’

Duurzame inzetbaarheid staat hoog op beleidsagenda’s want we moeten op hogere leeftijd vitaal en gezond kunnen blijven doorwerken. Hoe kunnen bedrijven hierin een effectieve slag maken zodat duurzame inzetbaarheid duurzaam is? Dat lees je in deze whitepaper.

Download de whitepaper


 

XpertHR whitepaper

Vakinformatiedossier Ontslag - Het tactische speelveld

De hervorming van het ontslagrecht heeft ontslag van medewerkers voor werkgevers weliswaar goedkoper, maar zeker niet gemakkelijker gemaakt. In deze whitepaper vindt u praktische en bruikbare informatie, die u kunt gebruiken bij uw tactische keuzes. Dat lees je in deze whitepaper.

Download de whitepaper


 

XpertHR whitepaper

Vakinformatiedossier Transitievergoeding

Sinds invoering van de Wet werk en zekerheid zijn werkgevers verplicht een transitievergoeding te betalen bij bepaalde gevallen van ontslag. Wanneer is de vergoeding verschuldigd? Hoe hoog is de vergoeding? En welke uitzonderingen gelden, bijvoorbeeld ten aanzien van kleine bedrijven? Dat lees je in deze whitepaper.

Download de whitepaper


 

XpertHR whitepaper

Vakinformatiedossier Pensioen

Pensioen is een belangrijke en kostbare arbeidsvoorwaarde die vaak niet de aandacht krijgt die het verdient. Een goed en duidelijk pensioen is belangrijk voor de werknemer, maar ook voor de werkgever.
In deze whitepaper zullen de belangrijkste punten over het onderwerp pensioen aan bod komen en wordt ingegaan op de vraag welke verantwoordelijkheden de werkgever heeft op het gebied van pensioen.

Download de whitepaper


 

Whitepaper XpertHR

Stappenplan Aanzeggen

De Wet Werk en Zekerheid heeft voor werkgevers de ‘aanzegverplichting’ in het leven geroepen. Doel van de verplichting is om werknemers met een tijdelijk contract meer duidelijkheid te bieden over een eventuele verlenging, zodat zij -indien nodig- tijdig op zoek kunnen gaan naar ander werk. Waar moet je op letten?

Download de whitepaper


 

XpertHR whitepaper

Vakinformatiedossier Strategische personeelsplanning: ‘Angst voor groeiende controlezucht HR’

Waarbij Hoogleraar filosofie van managementwetenschappen René ten Bos zich verbaast over het uitblijven van een inhoudelijke discussie over de toekomst van werk, maar zich vooral zorgen maakt over ongelijkheid. Lees er meer over in de whitepaper.

Download de whitepaper


 

XpertHR whitepaper

Vakinformatiedossier Strategische personeelsplanning: ‘Mooie woorden Human capital, maar...’

Hoogleraar strategisch management en ondernemingsbeleid Henk Volberda maakt zich zorgen over de stand van de sociale innovatie in Nederland. Terwijl juist menselijk kapitaal het fundament is van echt renderende vernieuwing. En waarom zit HR hier niet in de frontseat? Lees er meer over in de whitepaper.

Download de whitepaper


 

XpertHR whitepaper

Vakinformatiedossier Wet DBA - 
Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties lastige zaak?

De verklaring arbeidsrelatie (hierna: VAR) is afgeschaft. Het systeem van de Wet deregulering arbeidsrelaties (hierna Wet DBA) is hiervoor in de plaats gekomen. De wet maakt de opdrachtgever medeverantwoordelijk voor de controle op de juistheid van de (fiscale) kwalificatie van de arbeidsrelatie. Hierover is veel te doen.

Download de whitepaper


XpertHR whitepaper

Vakinformatiedossier Strategische personeelsplanning: ‘Ga je die tijd als een gefrustreerde aap uitzitten?’

Vergrijzing en ontgroening: ze hadden kunnen leiden tot krapte op de arbeidsmarkt. Dat gebeurde niet, wél zagen we de interne mobiliteit stagneren. Dat vraagt iets van HR-managers: zij moeten ‘connectoren’ worden die werken aan de weerbaarheid en wendbaarheid van mensen. Dat zegt hoogleraar HRM Jaap Paauwe. Hij praat ons bij in deze whitepaper over sterke punten, ‘almotie’ en de afschaffing van het pensioen.

Download de whitepaper


 


Coachen

Coachen heeft als opdracht om bij te dragen aan een bewustzijns-en leerproces van de gecoachte. In deze whitepaper leer je 4 coachfases met de focus op leren.

Coachen heeft als opdracht om bij te dragen aan een bewustzijns-en leerproces van de gecoachte. Welke denkstappen maakt de gecoachte? Hoe ontstaan er beelden met emoties? Op welk leerniveau zit de gecoachte en welk volgend niveau is een logisch vervolg? In deze whitepaper leert u 4 coachfases met de focus op leren.

Download de whitepaper


 


Talentmanagement

Iedere organisatie wil A-spelers aantrekken, ontwikkelen en behouden. Echter, hoe zij dit toptalent over de organisatie verdelen bepaalt het succes van de organisatie. Download de whitepaper met de vijf tips om optimaal gebruik te maken van het toptalent in de organisatie.

Download de whitepaper