Whitepapers

Op deze pagina's vindt u alle whitepapers die XpertHR Actueel aanbiedt. In een whitepaper gaat een deskundige dieper in op een bepaald thema en leest u meer achtergrondinformatie en praktische tips. De meest recente whitepaper vindt u bovenaan de pagina. Het downloaden van een whitepaper is gratis. Heeft u al een profiel aangemaakt op XpertHR Actueel? Dan worden uw gegevens automatisch ingevuld zodat u de whitepaper nog sneller kunt downloaden.


Whitepaper - Relaties op de werkvloer 

Liefde op de werkvloer kan heel mooi zijn, maar het kan ook voor lastige situaties, en soms zelfs voor grote problemen zorgen. Wat mag, kan en moet een werkgever daarmee? Speciaal voor Valentijnsdag heeft Mr. Edith van Schie een whitepaper geschreven voor het thema relaties op de werkvloer.

Download de whitepaper

Whitepaper - Voorspellingen voor HR in 2018 

Het nieuwe jaar begint met een aantal aanpassingen in de wet- en regelgeving. Zo zijn er wijzigingen in het minimumloon, de Wet tegemoetkomingen loondomein, de transitievergoeding en de AOW-leeftijd. Maar welke trends kunnen we verder verwachten voor 2018 op het gebied van arbeidsrecht, arbeidsmarkt en fiscaal recht.

Download de whitepaper


Whitepaper - Drie praktijkvoorbeelden beoordelen

De beoordelingscyclus is een jaarlijks terugkerend ritueel, waar zowel leidinggevenden als medewerkers niet allemaal even goed in zijn of zich senang bij voelen. In deze whitepaper leest u interviews met HR professionals van diverse organisaties die uitblinken in het beleid rondom beoordelen.

Download de whitepaper


Whitepaper - Beoordelingsgesprekken

Het beoordelingsgesprek neemt een centrale plaats in binnen het personeelsbeleid van organisaties en is daarmee één van de kerninstrumenten van personeelsbeleid. Ferry Koster behandelt in deze gratis whitepaper het vraagstuk rondom beoordelingsgesprekken met behulp van wetenschappelijke literatuur.

Download de whitepaperPoster - 8 tips voor beoordelen

Nu het einde van het jaar is genaderd en alle managers en HR weer aan de beoordelingsronde zijn begonnen kunnen tips voor beoordelen niet ontbreken. Deze tips hebben we voor u overzichtelijk op een poster gezet. Deze kunt u gratis downloaden.

 

Download de poster


Whitepaper - Heeft een beoordelings- of functioneringsgesprek nog zin?

Steeds meer HR-strategen en organisatieadviseurs pleiten voor afschaffing - of minstens ingrijpende wijziging - van de jaarlijkse beoordelingsgesprekken. Het geven van leiding moet veel dynamischer, minder directief en meer dienend zijn. Daarin past een jaarlijks verplicht praatje over het functioneren niet, zo is de redenering vaak. Vanuit leidinggevend oogpunt mag dat zo zijn, maar vanuit arbeidsrechtelijk oogpunt is het geen goed idee om de jaarlijkse beoordelingsgesprekken af te schaffen. In deze gratis whitepaper behandelt mr. Edith van Schie de belangrijkste punten voor het beoordelingssysteem.

Download de whitepaper


Whitepaper - Wijzigingen in wet- en regelgeving in 2018

In het nieuwe jaar  zijn er vanzelfsprekend weer aanpassingen in de wet- en regelgeving. Wat zijn de belangrijkste wijzigingen waar HR-professionals rekening mee moeten houden? In deze whitepaper aandacht voor de volgende veranderingen in wet- en regelgeving voor onder andere de transitievergoeding, de leeftijd no-riskpolis voor oudere werknemers, algemene verordening gegevensbescherming en het kraamverlof.

Download de whitepaper


Whitepaper - Het ontslagrecht uitgelegd

In de voorgenomen kabinetsplannen is onder andere een versoepeling van het ontslagrecht aangekondigd. Op dit moment is het huidige ontslagrecht nog van toepassing. In deze gratis whitepaper leest u welke ontslaggronden er zijn en wat de bijbehorende trajecten hierbij zijn. Daarnaast vindt u in de whitepaper voorbeelden uit de praktijk.

Download de whitepaper


Whitepaper - Ziekte en Verzuimpreventie

Ziekteverzuim is een thema dat veel organisaties bezig houdt. Logisch ook, want ziekteverzuim kost veel geld. Arbeidsrechtjurist Edith van Schie bespreekt welke aanpassingen in de vernieuwde Arbowet gevolgen hebben voor uw verzuimpreventie. Ook is er extra aandacht voor ziekte en verzuimpreventie in zorginstellingen.

Download de whitepaper


Whitepaper - Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

In deze gratis whitepaper volgt een checklist van de punten waarop gelet moet worden bij het aangaan of verlengen van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Ook heeft arbeidsrechtjurist Edith van Schie in deze whitepaper de wijzigingen zoals voorgesteld in het regeerakkoord van Rutte III opgenomen, zodat u een indruk krijgt van wat er mogelijk gaat veranderen.

Download de whitepaper

Whitepaper - Regeerakkoord

De coalitiepartners VVD, CDA, D66 en ChristenUnie hebben hun plannen gepresenteerd in het regeerakkoord. Welke wijzigingen in wet- en regelgeving kunnen we verwachten voor HR? Arbeidsrechtjurist Edith van Schie heeft het regeerakkoord uitgeplozen en zet de belangrijkste punten op een rij in deze whitepaper.

Download de whitepaper

Whitepaper - Personeelshandboek

In een personeelshandboek staat wat voor alle werknemer binnen een bedrijf(sonderdeel) geldt. Dat kunnen regels en procedures zijn, maar ook arbeidsvoorwaarden, bijv. over salaris(groei), of verlof. De individuele afspraken die met medewerkers worden gemaakt staan in de individuele arbeidsovereenkomsten.

Download de whitepaper

Whitepaper - Vitaliteit 

Duurzame inzetbaarheid: zo ga je aan de slag met vitaliteitsmanagement? Een belangrijk deel van duurzame inzetbaarheid is vitaliteit. Vitaliteit (levenskracht) is de energie hebben om je werk te doen en is essentieel om bevlogen, gemotiveerde medewerkers te hebben. De grootste bedreiging voor vitaliteit zijn stress en burn-outklachten, die nu juist vaak de meest gemotiveerde werknemers treffen. Dit vraagt een nauwe samenwerking tussen HR en de managers. In deze gratis whitepaper beantwoordt organisatiepsycholoog Aukje Nauta verschillende vragen.

Download de whitepaper

Whitepaper - Duurzame Inzetbaarheid

Iedere HR-professional weet dat het belangrijk is dat zowel jonge als oudere medewerkers gedurende hun loopbaan gezond en productief blijven werken. Daarom staat duurzame inzetbaarheid van medewerkers bij veel organisaties hoog op het beleidsagenda. Maar hoe vergroot je duurzame inzetbaarheid en de employability van medewerkers?

Download de whitepaper

XpertHR whitepaper

Aanpassingen wet Minimumloon

De Wet Minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML) wijzigt per 1 juli 2017, per 1 januari 2018, per 1 juli 2019 en vermoedelijk ook nog op enige andere momenten in de aankomende periode. Wat wijzigt wanneer? Download de gratis whitepaper.

Download de whitepaper

XpertHR whitepaper

Wijzigingen Arbowet 2017

De Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) is gewijzigd. De ingangsdatum van de wijzigingen is 1 juli 2017. Werkgevers en HR-professionals hebben met deze wijzigingen te maken. Het is dus goed om op de hoogte te zijn van alle ins- en outs. Die vind je in de whitepaper

Download de whitepaper

In zes stappen naar strategisch HR?

Steeds meer organisaties verwachten dat HR een strategische- in plaats van een ondersteunende rol speelt.
Maar hoe maak je deze switch naar strategie? Pak de rol van strategisch business partner in zes stappen.

 

Download de infographic

XpertHR whitepaper

Vakinformatiedossier Verzuim - 8 maal voorkomen van (hoge) kosten

Een zieke werknemer kost een werkgever gemiddeld € 250 per dag (doorbetaling van loon, verzuimbegeleiding en kosten voor vervangend personeel en/of productieverliezen). Gemiddeld zijn werknemers één keer per jaar zes dagen ziek. Hoe voorkom je hoge kosten door verzuim? Dat lees je in deze whitepaper.

Download de whitepaper

Afbeelding_Whitepaper

Hoe voer je een verzuimgesprek?

Hoe voer je als werkgever een goed gesprek met de werknemer? Wat zijn punten waar je op moet letten en wat mag je wel of niet vragen? In deze whitepaper alle informatie waaruit een goed verzuimgesprek dient te bestaan.

Download de whitepaper

XpertHR whitepaper

Vakinformatiedossier Strategische personeelsplanning: ‘Angst voor groeiende controlezucht HR’

Waarbij Hoogleraar filosofie van managementwetenschappen René ten Bos zich verbaast over het uitblijven van een inhoudelijke discussie over de toekomst van werk, maar zich vooral zorgen maakt over ongelijkheid. Lees er meer over in de whitepaper.

Download de whitepaper

XpertHR whitepaper

Vakinformatiedossier Strategische personeelsplanning: ‘Mooie woorden Human capital, maar...’

Hoogleraar strategisch management en ondernemingsbeleid Henk Volberda maakt zich zorgen over de stand van de sociale innovatie in Nederland. Terwijl juist menselijk kapitaal het fundament is van echt renderende vernieuwing. En waarom zit HR hier niet in de frontseat? Lees er meer over in de whitepaper.

Download de whitepaper

XpertHR whitepaper

Vakinformatiedossier Strategische personeelsplanning: ‘Ga je die tijd als een gefrustreerde aap uitzitten?’

Vergrijzing en ontgroening: ze hadden kunnen leiden tot krapte op de arbeidsmarkt. Dat gebeurde niet, wél zagen we de interne mobiliteit stagneren. Dat vraagt iets van HR-managers: zij moeten ‘connectoren’ worden die werken aan de weerbaarheid en wendbaarheid van mensen. Dat zegt hoogleraar HRM Jaap Paauwe. Hij praat ons bij in deze whitepaper over sterke punten, ‘almotie’ en de afschaffing van het pensioen.

Download de whitepaper


Coachen

Coachen heeft als opdracht om bij te dragen aan een bewustzijns-en leerproces van de gecoachte. In deze whitepaper leer je 4 coachfases met de focus op leren.

Coachen heeft als opdracht om bij te dragen aan een bewustzijns-en leerproces van de gecoachte. Welke denkstappen maakt de gecoachte? Hoe ontstaan er beelden met emoties? Op welk leerniveau zit de gecoachte en welk volgend niveau is een logisch vervolg? In deze whitepaper leert u 4 coachfases met de focus op leren.

Download de whitepaper


Talentmanagement

Iedere organisatie wil A-spelers aantrekken, ontwikkelen en behouden. Echter, hoe zij dit toptalent over de organisatie verdelen bepaalt het succes van de organisatie. Download de whitepaper met de vijf tips om optimaal gebruik te maken van het toptalent in de organisatie.

Download de whitepaper