Whitepapers XpertHR

 Duurzame inzetbaarheidWhitepaper: Vakinformatiedossier Duurzame inzetbaarheid ‘Wederkerigheid is de essentie’

Duurzame inzetbaarheid staat hoog op beleidsagenda’s want we moeten op hogere leeftijd vitaal en gezond kunnen blijven doorwerken. Hoe kunnen bedrijven hierin een effectieve slag maken zodat duurzame inzetbaarheid duurzaam is?

Dat lees je in deze whitepaper.

Download de whitepaper


 OntslagWhitepaper: Vakinformatiedossier Ontslag -
Het tactische speelveld

De hervorming van het ontslagrecht heeft ontslag van medewerkers voor werkgevers weliswaar goedkoper, maar zeker niet gemakkelijker gemaakt. In deze whitepaper vindt u praktische en bruikbare informatie, die u kunt gebruiken bij uw tactische keuzes.

Dat lees je in deze whitepaper.

Download de whitepaper


Pensioen en HRWhitepaper: Vakinformatiedossier Pensioen

Pensioen is een belangrijke en kostbare arbeidsvoorwaarde die vaak niet de aandacht krijgt die het verdient. Een goed en duidelijk pensioen is belangrijk voor de werknemer, maar ook voor de werkgever.

In deze whitepaper zullen de belangrijkste punten over het onderwerp pensioen aan bod komen en wordt ingegaan op de vraag welke verantwoordelijkheden de werkgever heeft op het gebied van pensioen. 

Download de whitepaper


PersoneelsplanningWhitepaper: Vakinformatiedossier Strategische personeelsplanning: ‘Angst voor groeiende controlezucht HR’

Waarbij Hoogleraar filosofie van managementwetenschappen René ten Bos zich verbaast over het uitblijven van een inhoudelijke discussie over de toekomst van werk, maar zich vooral zorgen maakt over ongelijkheid. 

Lees er meer over in de whitepaper.

Download de whitepaper


PersoneelsplanningWhitepaper: Vakinformatiedossier Strategische personeelsplanning: ‘Mooie woorden Human capital, maar…

Hoogleraar strategisch management en ondernemingsbeleid Henk Volberda maakt zich zorgen over de stand van de sociale innovatie in Nederland. Terwijl juist menselijk kapitaal het fundament is van echt renderende vernieuwing. En waarom zit HR hier niet in de frontseat?

Lees er meer over in de whitepaper.

Download whitepaper


PersoneelsplanningWhitepaper: Vakinformatiedossier Strategische personeelsplanning: Ga je die tijd als een gefrustreerde aap uitzitten?’

Vergrijzing en ontgroening: ze hadden kunnen leiden tot krapte op de arbeidsmarkt. Dat gebeurde niet, wél zagen we de interne mobiliteit stagneren. Dat vraagt iets van HR-managers: zij moeten ‘connectoren’ worden die werken aan de weerbaarheid en wendbaarheid van mensen. Dat zegt hoogleraar HRM Jaap Paauwe. Hij praat ons bij in deze whitepaper over sterke punten, ‘almotie’ en de afschaffing van het pensioen.

Download de whitepaper


transitievergoedingWhitepaper: Vakinformatiedossier Transitievergoeding

Sinds invoering van de Wet werk en zekerheid zijn werkgevers verplicht een transitievergoeding te betalen bij bepaalde gevallen van ontslag. Wanneer is de vergoeding verschuldigd? Hoe hoog is de vergoeding? En welke uitzonderingen gelden, bijvoorbeeld ten aanzien van kleine bedrijven?

Dat lees je in deze whitepaper.

Download de whitepaper


verzuimWhitepaper: Vakinformatiedossier Verzuim - 8 maal voorkomen van (hoge) kosten

Een zieke werknemer kost een werkgever gemiddeld € 250 per dag (doorbetaling van loon, verzuimbegeleiding en kosten voor vervangend personeel en/of productieverliezen). Gemiddeld zijn werknemers één keer per jaar zes dagen ziek. Hoe voorkom je hoge kosten door verzuim?

Dat lees je in deze whitepaper.

Download de whitepaper


wet-dbaWhitepaper: Vakinformatiedossier Wet DBA - 
Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties lastige zaak?

De verklaring arbeidsrelatie (hierna: VAR) is afgeschaft. Het systeem van de Wet deregulering arbeidsrelaties (hierna Wet DBA) is hiervoor in de plaats gekomen. De wet maakt de opdrachtgever medeverantwoordelijk voor de controle op de juistheid van de (fiscale) kwalificatie van de arbeidsrelatie. Hierover is veel te doen.

Lees er meer over in de whitepaper.

Download de whitepaper