Whitepaper – zo gaat u aan de slag met beloningsbeleid

De loyaliteit van medewerkers wordt minder vanzelfsprekend, het personeelsverloop stijgt, vacatures staan langer open, ziekteverzuim stijgt evenals looneisen van vakbonden. De kostenreducties die in de afgelopen jaren zijn doorgevoerd, hebben hun werk gedaan. De bedrijfsresultaten, de solvabiliteit en het dividend zijn
inmiddels verbeterd en er is weer financiële ruimte voor vernieuwing. Dit levert voor het beloningsbeleid een forse uitdaging op: hoe kunnen we met beloning een aantrekkelijke werkgever blijven, het verloop controleren, binding vergroten en motivatie versterken en hoe kunnen we medewerkers laten delen in de bedrijfsresultaten?En hoe kunnen we er tegelijkertijd voor zorgen dat de loonkostenontwikkeling verantwoord blijft en niet ten koste gaat van aanvaardbare bedrijfsresultaten. Bovenstaande vragen worden beantwoord in deze whitepaper, die bestaat uit de volgende onderdelen:

- Welke factoren zijn van invloed op het beloningsbeleid?
- Beheersing van loonkosten en prestaties
- Wat zijn doelen en resultaten van het beloningsbeleid?
- Hoe en met wie wordt onderhandeld over het beloningsbeleid?

Download de Whitepaper door onderstaand formulier in te vullen