whitepaper algemene verordening gegevensbescherming

Per 25 mei 2018 vervangt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) de huidige
Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en is de AVG in de gehele Europese Unie van
toepassing. Dit betekent dat alle organisaties in Nederland vanaf die datum aan de bepalingen in de AVG moeten voldoen.

Ook voor HR is de impact van de AVG groot. Zo dient HR bijvoorbeeld sollicitatieprocedures,
personeelsdossiers, bewaartermijnen, administratie en uitwisseling van gegevens bij ziekte
en re-integratie in overeenstemming met de AVG te brengen. In deze whitepaper bespreekt
advocaat Steffie Schepers 4 aandachtspunten over de AVG voor HR:

1. Breng informatiestromen binnen de HR-afdeling in kaart
2. Bepaal hoe u omgaat met een datalek
3. Persoonsgegevens mogen niet tot in oneindigheid worden bewaard
4. De zieke werknemer en de AVG

Download de whitepaper door onderstaand formulier in te vullen