Onderwerp: Wet Werk en Zekerheid

In april 2013 sloten het kabinet en sociale partners het sociaal akkoord met maatregelen om de arbeidsmarkt aan te passen aan de veranderende arbeidsverhoudingen in de samenleving. Het resultaat is de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) ingevoerd per 1 januari 2015. In de WWZ zijn verschillende regels rondom flexibele arbeid, ontslagrecht en de WW gewijzigd. Eén verandering is bijvoorbeeld dat flexwerkers nu na 2 jaar aanspraak kunnen maken op een vast contract, voorheen was dit 3 jaar. Ook is het ontslagrecht gewijzigd. Bedrijfseconomisch ontslag en ontslag door langdurige arbeidsongeschiktheid gaan via het UWV. Ontslag om andere redenen gaat via de kantonrechter. Nieuw is dat alle werknemers onder bepaalde voorwaarden recht hebben op een transitievergoeding. Tot slot wordt de maximale duur van de WW stapsgewijs teruggebracht. Vanaf 2019 is de maximale WW-uitkering dan nog 24 maanden.

Artikelen over het onderwerp wet werk en zekerheid

Ontslag
Werkgevers akkoord met drie jaar WW-uitkering

De grote werkgeversorganisaties zijn alsnog akkoord met eerder gemaakte afspraken voor de ‘reparatie’ van de WW-uitkering. Wel moet er rekening worden gehouden met een aantal zorgpunten vanuit de werkgevers.  

Flexibilisering
VVD: ‘WWZ op de schop’

De VVD wil het voor werkgevers weer mogelijk maken om tijdelijke contracten meer dan twee keer te verlengen en tijdelijke contracten van een langere duur aan te bieden. Dat blijkt uit het verkiezingsprogramma dat de partij vorige week lanceerde.

Wet Werk en Zekerheid
Evaluatie WWZ: de knelpunten

Er is veel discussie geweest over de WWZ. Volgens minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zou met de komst van deze wet het ontslagrecht duidelijker, eenvoudiger, rechtvaardiger, sneller en goedkoper worden. Arbeidsjurist Maarten van Gelderen geeft de stand van zaken van de knelpunten.

1 2 3 8