Onderwerp: Wet DBA

Wet DBA staat voor Wet deregulering beoordeling arbeidsrelatie en is de opvolger van de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR). Kort gezegd komt de Wet DBA er op neer dat opdrachtnemer en opdrachtgever overeenkomsten kunnen voorleggen aan de Belastingdienst en dat de Belastingdienst dan zal laten weten of sprake is van inhoudingsplicht voor de loonheffingen of niet.
Sinds de invoering van de wet worstelen werkgevers met de vraag of zij gebruik moeten (blijven) maken van ZZP’ers. Er zijn een aantal fiscale en arbeidsrechterlijke risico’s. Zo kan de Belastingdienst oordelen dat er in fiscale zin sprake is van een dienstverband, waardoor de opdrachtgever (met terugwerkende kracht) verantwoordelijk is voor loonbelasting en sociale premies. Ook is het mogelijk dat partijen een opdrachtovereenkomst sluiten, maar dat er onbedoeld sprake is van een arbeidsovereenkomst; de werkrelatie voldoet aan de omschrijving van een arbeidsovereenkomst zoals die in de wet staat. Dan is het arbeidsrecht van toepassing met grote consequenties voor de werkgever. Kortom, over de Wet DBA is het laatste woord nog niet gezegd. Blijf bij in dit dossier.

Uitgelichte infographic

Welke stappen moet je nemen om te voldoen aan de Wet DBA? De redactie van XpertHR maakte een infographic.

Bekijk de infographic

Alle artikelen over het onderwerp Wet DBA

Wet DBA
Fiscus keurt 35% modelovereenkomsten af

De Belastingdienst heeft tot en met 19 april 7443 modelovereenkomsten ontvangen om te toetsen in het kader van de Wet deregulering arbeidsverhoudingen (DBA). Iets meer dan 20 procent van deze overeenkomsten is goedgekeurd en 35 procent is afgekeurd.

Wet DBA
Wiebes wijst reparatievoorstellen wet DBA af

Staatssecretaris Wiebes wijst alle reparatievoorstellen om opdrachtgevers op korte termijn meer zekerheid te geven over criteria voor zzp-opdrachten van de hand. Hij stelt definitieve beslissingen over de wet DBA uit tot na de verkiezingen.

Wet DBA
Tweede Kamer verdeeld over Wet DBA

De Tweede Kamer wil niet wachten op een nieuw kabinet om de onzekerheid over de Wet DBA weg te nemen. De partijen kunnen het alleen niet eens worden over de manier waarop.

Wet DBA
3 criteria om de Wet DBA te laten slagen

De Wet DBA lastig uit te voeren? Dat valt wel mee, volgens hoogleraar arbeidsrecht Gerrard Boot. Hij bedacht drie criteria die je kunt aanhouden wanneer je de Wet DBA goed wilt uitvoeren.