OR en Werkkostenregeling

0

Heeft de ondernemingsraad instemmingsrecht in de wijziging van arbeidsvoorwaarden, zoals de komst van de werkkostenregeling?

De ondernemingsraad (OR) heeft geen adviesrecht of instemmingsrecht met betrekking tot het besluit de werkkostenregeling in te voeren. De OR kan soms wel een instemmingsrecht claimen als een vergoeding of voorziening die wegvalt onderdeel is van een beloningssysteem. Dit ziet dan vooral op het ontwerp van het loongebouw. Instemming is ook vereist als vergoedingen in het verleden met instemming van de ondernemingsraad zijn vastgesteld.

Bij wijziging van een dergelijke vergoeding door de introductie van de werkkostenregeling is dan opnieuw instemming van de OR vereist. Als die weigert instemming te verlenen, kan de werkgever proberen vervangende toestemming van de kantonrechter te krijgen. Als er geen instemming van de OR of vervangende instemming van de kantonrechter is, kan de werkgever de arbeidsvoorwaarden niet wijzigen.

De ondernemingsraad heeft geen rol als de betreff ende wijziging inhoudelijk is geregeld in een cao. Dan worden de onderhandelingen over de aanpassing van de arbeidsvoorwaarden door de sociale partners gevoerd. In de praktijk kan het nuttig zijn de ondernemingsraad toch te betrekken bij wijzigingen van arbeidsvoorwaarden, bijvoorbeeld naar aanleiding van de invoering van de werkkostenregeling ook al is er geen formeel instemmingsrecht of adviesrecht. De betrokkenheid van de OR kan het draagvlak binnen de onderneming vergroten.

De Xpertise-artikelen zijn eerder gepubliceerd in de gelijknamige rubriek in P&Oactueel Magazine

Meer Xpertise »

MEER WETEN?

Op XpertHR.nl vindt u uitgebreidere informatie over verschillende arbeidsverhoudingen met voorbeelddocumenten, checklists, et cetera.
CONTACT
XpertHR.nl is dé HR Antwoordbank. Bent u geïnteresseerd in XpertHR? Vraag dan een demonstratie aan op www.xperthr.nl of bel (020) 515 9515.
Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.