Eindejaarstips employee benefits

0

De laatste maand van het jaar is een goed moment om de voor- en nadelen van de werkkostenregeling (WKR) te wegen. 1 januari 2012 is een nieuw keuzemoment voor toepassing van deze regeling.

INDEX
Wel of geen WKR? Maak opnieuw een keuze
Vrije ruimte over? Eindejaarsbonus
Controleer uw softwarepakket
Verstrek nu nog een onbelaste fiets
Let op, strenge eisen werkkleding
Stimuleer thuiswerken
Vraag snel nog de 30%-regeling aan
Vergoed parkeerplek bij woning werknemer onbelast
Verplaats ‘vrijmibo’ naar kantoor
Schakel vrijwilligers in 

 

Wel of geen WKR? Maak opnieuw een keuze

Ook in 2012 en 2013 geldt de overgangsperiode waarin de keuze vrijstaat om de huidige regels voor kostenvergoedingen en verstrekkingen toe te passen of over te stappen naar de WKR. Is het inmiddels duidelijk of het binnen uw organisatie aantrekkelijker is volgend jaar over te gaan naar de WKR of de huidige regels toe te passen? De overstap naar de WKR kan bijvoorbeeld fiscaal gunstig zijn voor werkgevers met weinig vergoedingen en verstrekkingen waardoor de zogenoemde vrije ruimte van 1,4% van de loonsom niet volledig wordt benut. Let op, de arbeidsvoorwaarden zullen moeten worden aangepast aan de WKR. Dit is vaak niet mogelijk zonder aanpassing van de cao of voorafgaand overleg met werknemers. Ook moeten de financiële administratie en de salarisadministratie op elkaar worden afgestemd.
Terug naar index »

Vrije ruimte over? Eindejaarsbonus

Maakt u al gebruik van de WKR en heeft u aan het einde van het jaar nog niet de volledige vrije ruimte van 1,4% van de loonsom gebruikt, dan kunt u overwegen om werknemers een eindejaarsbonus in geld uit te keren. Deze eindejaarsbonus kan namelijk ook onder de vrije ruimte vallen en op die manier belastingvrij door de werknemers worden genoten.
Terug naar index »

Controleer uw softwarepakket

Het laatste kwartaal van het jaar is het uitgelezen moment om te onderzoeken of de salarissoftware die uw onderneming gebruikt nog wel aansluit op de eisen van de onderneming. Kan uw softwarepakket de WKR aan? Overstappen van het ene salarispakket naar het andere kan vanwege de cumulatieve gegevens immers alleen aan het begin van een kalenderjaar.
Terug naar index »

Verstrek nu nog een onbelaste fiets

Stapt u volgend jaar over naar de WKR? Dan kunnen de laatste weken van het jaar een goed moment zijn om werknemers nog een fiets van de zaak te verstrekken of te vergoeden. Dit kan onder de overgangsregeling immers nog geheel onbelast! Voorwaarden zijn dat de werknemer op meer dan de helft van de dagen dat hij werkt met de fiets reist en dat u in het kalenderjaar en de twee voorgaande jaren niet eerder al een fiets heeft verstrekt. Let echter op, er geldt wel een maximum van € 749 per fiets. Onder de werkkostenregeling vult de waarde van de fiets vult de vrije ruimte. Dit kan dus snel oplopen.
Terug naar index »

Let op, strenge eisen werkkleding

Verstrekt u aan uw werknemers bedrijfskleding, dan kan dit alleen onbelast gebeuren als er sprake is van kleding die uitsluitend geschikt is om tijdens werk te dragen (zoals uniformen) of kleding die is voorzien van één of meer duidelijk zichtbare logo’s met een oppervlakte van ten minste 70 cm2. Houdt u er rekening mee dat deze eisen door de belastingrechters keer op keer streng worden uitgelegd. Onder de WKR blijft een nihilwaardering gelden voor werkkleding met een groot logo. Ook de waarde van werkkleding die alleen geschikt is om tijdens het werk te dragen of ter beschikking gestelde kleding die op de werkplek achterblijft kan op nihil worden gesteld.
Terug naar index »

Stimuleer thuiswerken

Als uw werknemers één of meer dagen per week thuis werken, kunt u onder de overgangsregeling een onbelaste vergoeding van € 1815 voor de inrichting van de werkplek thuis verschaffen. Deze belastingvrije vergoeding mag één keer per vijf jaar worden verstrekt. Daarnaast moet het telewerken in een schriftelijk contract zijn vastgelegd en moet de inrichting voldoen aan de voorwaarden uit het Arbeidsomstandighedenbesluit. Onder de WKR kunnen voorzieningen voor de thuiswerkplek niet op nihil worden gewaardeerd. Deze vullen dus de vrije ruimte. Een uitzondering geldt voor arbovoorzieningen op de thuiswerkplek. Deze kunnen wel op nihil worden gewaardeerd.
Terug naar index »

Vraag snel nog de 30%-regeling aan

Wilt u personeel in dienst nemen en voor hen een 30%-regeling aanvragen, dan is het in sommige situaties raadzaam dit nog vóór 1 januari 2012 te doen. Vanaf volgend jaar gelden namelijk strengere voorwaarden om in aanmerking te komen voor deze kostenvergoedingsregeling in de loonbelasting. Om de vereiste specifieke deskundigheid aan te tonen zal een salarisnorm gaan gelden van minimaal € 50.619, met een jaarlijkse indexatie. Ook komt er een aanscherping van de kortingsregeling door een verlenging van de toetsingsperiode tot 25 jaar.
Terug naar index »

Vergoed parkeerplek bij woning werknemer onbelast

Als u de WKR toepast of per 1 januari 2012 gaat toepassen, kunt u een parkeerplaats voor de auto van de zaak bij de eigen woning van de werknemer onder voorwaarden onbelast vergoeden, verstrekken of ter beschikking stellen. Dit is het geval als de werknemer een parkeervergunning heeft die alleen is bestemd voor de auto van de zaak (op kenteken). Parkeert de werknemer de auto in zijn eigen garage dan is een onbelaste vergoeding ook mogelijk, tenzij de werknemer de garage ook blijft gebruiken voor andere doeleinden (bijvoorbeeld als opslagruimte). Wellicht iets om in te stellen vanaf 1 januari 2012?
Terug naar index »

Verplaats ‘vrijmibo’ naar kantoor

Vindt de vrijdagmiddagborrel altijd buiten uw kantoor plaats (bijvoorbeeld in het buurtcafé), verplaats deze ‘vrijmibo’ dan vanaf volgend jaar naar de werkplek. Consumpties die u op de werkplek (ook ná werktijd) verstrekt mogen onder de WKR namelijk op nihil worden gewaardeerd.
Terug naar index »

Schakel vrijwilligers in

Wilt u voor uw vereniging of stichting vrijwilligers inschakelen, dan komt u in aanmerking voor de vrijwilligersregeling. Dit betekent dat een vergoeding aan deze personen onbelast blijft voor de loonheffing als deze onder de € 150 per maand en onder een bedrag van € 1500 per jaar blijft. Bovendien hoeft u geen urenadministratie bij te houden.
Terug naar index »

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.