Duidelijkheid over werkkostenregeling

0

Met ingang van 1 januari 2015 is de werkkostenregeling voor alle werkgevers van toepassing. Het huidige ‘ keuzeregime’ opnieuw verlengen acht staatssecretaris Wiebes (Financiën) onwenselijk.

Dat staat in een brief die hij donderdag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Lange tijd heerste er onduidelijkheid over de werkkostenregeling. Begin 2013 maakte de toenmalige staatssecretaris van Financiën Weekers bekend dat hij de werkkostenregeling wilde vereenvoudigen. De datum waarop de regeling voor alle werkgevers verplicht zou worden, werd daarom van 1 januari 2014 uitgesteld naar 1 januari 2015. Maar over de maatregelen om de werkkostenregeling te vereenvoudigen bleef lang veel onbekend. Daar is nu verandering in gekomen. In zijn brief introduceert staatssecretaris Wiebes vijf specifieke aanpassingen om eerdere bezwaren tegen de werkkostenregeling weg te nemen.

1. Beperkte introductie van het noodzakelijkheidscriterium
Het noodzakelijkheidscriterium wordt voorlopig alleen geïntroduceerd voor gereedschappen en voor computers, mobiele communicatiemiddelen en dergelijke apparatuur.

2. Jaarlijkse afrekensystematiek
Om de afrekensystematiek te vereenvoudigen is besloten dat de inhoudingsplichtige nog maar één keer per jaar hoeft vast te stellen wat zijn verschuldigde belasting in het kader van de werkkostenregeling is.

3. Concernregeling
Met de introductie van de concernregeling wordt er een collectieve vrije ruimte gecreëerd, zodat binnen concernverhoudingen niet langer een splitsing hoeft te worden gemaakt tussen vergoedingen en verstrekkingen die deels ten behoeve van werknemers van het ene concernonderdeel komen en deels ten behoeve van een ander.

4. Vrijstelling voor branche-eigen producten
De bestaande regeling voor personeelskorting wordt in de vorm van een gerichte vrijstelling in de WKR gecontinueerd.

5. Wegnemen van onderscheid tussen vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen
Om de begrijpelijkheid te verbeteren zal in de WKR een nieuwe gerichte vrijstelling worden ingevoerd ten aanzien van een aantal werkplekgerelateerde voorzieningen waarvoor nu een nihilwaardering geldt. Daaronder vallen dan de ter beschikking gestelde, de anderszins verstrekte en de vergoede voorzieningen.

De vrije ruimte moet worden verlaagd van 1,5 procent naar 1,2 procent. Dit om de bovenstaande maatregelen budgetneutraal in te kunnen voeren.

Zie ook: Stappenplan werkkostenregeling

Hoe nu verder met de implementatie van de werkkostenregeling? Op de Studiedag Werkkostenregeling hoor je er alles over.

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.