Belastingdienst geeft update werkkostenregeling

0

Ook al is de werkkostenregeling per 1 januari 2015 definitief ingevoerd, nog steeds zijn er veel praktijk vragen en onduidelijkheden. Op een deel van die vragen heeft de Belastingdienst nu antwoord gegeven.

De Belastingdienst heeft op haar site een overzicht van vragen en antwoorden gegeven, die voor de praktijk diverse problemen oplossen. De belangrijkste nieuwsberichten hieruit gaan over de personeelsactiviteiten, de maaltijden op de werkplek en het parkeren bij de werkplek.

Personeelsactiviteiten

Veel discussie bestond onder andere over de belastbaarheid van personeelsactiviteiten na toepassing van de werkkostenregeling. In het nieuwe overzicht geeft de Belastingdienst aan hoe om te gaan met feesten/bijeenkomsten in meerdere scenario’s. De belangrijkste hoofdlijnen zijn:

  • Voor op de werkplek georganiseerde activiteiten met een feestelijk karakter is geen sprake van een loonvoordeel behoudens de verstrekte maaltijden (3,20 euro per maaltijd per persoon);
  • bij een extern georganiseerde personeelsactiviteit waarbij het zakelijk karakter overheerst en het feestelijke karakter niet meer dan bijkomstig is, is er geen sprake van een loonvoordeel;
  • hierbij dient het totale programma van de activiteit te worden bezien;

Bij alle andere soorten externe activiteiten, waarbij het feestelijke karakter substantieel is, zal discussie ontstaan over het in aanmerking te nemen loonvoordeel. Duidelijk is dat als het zakelijk karakter niet overheerst de gehele activiteit loon vormt (via de loonstrook of als eindheffingsloon onder de werkkostenregeling). Het is derhalve van groot belang om bij de organisatie van een activiteit hiermee rekening te houden en de juiste actie te ondernemen.

Maaltijden op de werkplek

Indien een werknemer een maaltijd verstrekt of vergoed krijgt van de werkgever vormt deze geen loon indien sprake is van een ‘meer dan bijkomstig’ zakelijk karakter. Uit de vragen en antwoorden blijkt dat hier ook sprake van kan zijn bij een interne zakelijke lunch met collega’s.
Er zijn veel vragen over de wijze waarop een werkgever het aantal belaste maaltijden moet tellen. Voor de telling van het aantal maaltijden mag eventueel gebruik worden gemaakt van de 214 werkdagen-regeling die ook gehanteerd wordt voor reiskosten.Ook is duidelijk dat bij een op de werkplek genoten maaltijd het loonvoordeel altijd wordt gesteld op EUR 3,20 per maaltijd (minus de eigen bijdrage van de werknemer).
Ook al zijn de werkelijke kosten lager dan EUR 3,20, er moet toch EUR 3,20 worden bijgeteld. Het maakt daarbij niet uit of de werkgever de maaltijd verzorgt, of een externe cateraar.

Tot slot wordt aan de hand van diverse voorbeelden aangegeven hoe om moet worden gegaan met de kantine binnen een bedrijfsverzamelgebouw dan wel een gedeelde kantine.

Het blijkt in elk geval dat de Belastingdienst het voornemen heeft niet soepel om te gaan met de wijze van loonbepaling bij maaltijden. Het is aan te bevelen om te bezien welk effect dit heeft op uw kantine en de maaltijden die u aan uw werknemers verstrekt. Daarnaast zijn wellicht praktische afspraken te maken met de Belastingdienst.

Parkeren bij de werkplek

Het bieden van parkeergelegenheid aan een werknemer bij kantoor vormt geen loon indien de parkeerplek kan worden aangemerkt als een werkplek in de zin van de loonheffingen. Hiervoor is vereist dat de werkgever arbo-verantwoordelijk is voor de parkeerplek. Het is dus raadzaam te bezien of de parkeerplekken bij uw kantoor aan deze vereisten voldoen.

Bron: XpertHR

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.