Alle ambtenaren van gemeente Smallingerland profiteren van werkkostenregeling

6

De werkkostenregeling zorgt bij menig HR-afdeling voor een hoop rekenwerk. Bij de gemeente Smallingerland zijn ze eruit: de regeling wordt op 1 januari ingevoerd. Alle 450 ambtenaren profiteren.

 

Per 1 januari 2011 mogen alle werkgevers, dus ook gemeenten, de nieuwe werkkostenregeling (wkr) invoeren. Op 1 januari 2014 moet dit gebeurd zijn.

In Smallingerland is de gemeentelijke personeelsafdeling sinds deze zomer gaan kijken naar de nieuwe regeling. Een goede blik naar de arbeidsvoorwaarden van de lokale ambtenaren leerde namelijk dat de 1,4% drempel niet gehaald werd. De gemeente was altijd al voorzichtig geweest met het toekennen van vergoedingen.

Het probleem werd een kans. Een kans om de regeling juist ten gunste van de ambtenaren om te buigen. De voorwaarden werden eenvoudig verwoord: maximaal fiscaal voordeel voor medewerkers en werkgever; de vrijheid om dit fiscaal voordeel zo eerlijk mogelijk te verdelen; met een minimum aan administratieve lasten.

De conclusie was dat ze de regeling zo konden gebruiken dat zowel de ambtenaar als de organisatie er van kan profiteren, en daar ga je niet mee wachten tot 2014. Het resultaat is dat Smallingerland als één van eerste (overheids)werkgevers in Nederland heeft besloten de regeling direct per 1 januari 2011 in te voeren, meldt de website Gemeente.nu.

Het voordeel voor de gemeente (de werkgever) zit er in dat de administratie stukken eenvoudiger wordt. Iedereen krijgt namelijk een zelfde bedrag en is vrij daarmee te doen wat men wil, in plaats van een uitgebreide administratie van vergoedingen per werknemer.

Verder hoeft Smallingerland geen loonheffing te betalen over die 200 euro en doordat niet alle fiscale ruimte is opgebruikt zal uiteindelijk ook het uitbetalen van zakelijke reiskilometers voor de gemeente goedkoper worden. Wat dat de organisatie uiteindelijk oplevert is nog niet doorberekend. Een meevaller voor 2011 lijkt het mooie vooruitzicht.

Nu de bonden akkoord zijn met het voorstel van de gemeente is de weg open voor invoering. En niet alleen voor Smallingerland, maar voor alle gemeenten met een vergelijkbare huishouding. Alle lokale overheden die de afgelopen jaren conservatief zijn omgegaan met de vergoedingen en dus nu niet boven de 1,4% zitten kunnen de Smallingerland-regeling kopiëren. Daar wordt zowel gemeente als ambtenaar beter van, en dat is uitzonderlijk in deze tijd van bezuinigingen. Dus zou het zo maar verstandig zijn om dit hoog te prioriteren om net als de Friese gemeente dit per 1 januari te kunnen in voeren.

Alle werknemers


Alle 450 ambtenaren van Smallingerland profiteren evenredig mee. Het ingewikkelde fietsenplan, waar slechts een handjevol mensen deel aan nam, komt te vervallen. In plaats daarvan ziet iedereen, tegen inlevering van 200 euro brutoloon, 200 euro op zijn loonstrook terugkomen die niet zal worden belast. Onder de streep gaan alle Smallingerlandse ambtenaren er dus op vooruit. Gezamelijk zijn de ambtenaren zo goed voor 50.000 euro aan extra ‘vrij loon’.

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.

6 reacties

 1. Heel mooi dat de ambtenaren er netto op vooruit gaan. Maar inlevering van ? 200,00 bruto loon betekent ook een lagere grondslag voor pensioen, vankantiegeld en eventuele uitkeringen, hetgeen nadeling is voor de ambtenaren. Voor de gemeente levert dit een kostenvoordeel op maar ook het fiscale loon, de grondslag voor de 1,4% WKR wordt lager. Zou dit alles in de beslissing zijn meegenomen?

 2. Beste Joost,

  Fijn dat je dit wervende verhaal nagenoeg letterlijk hebt overgenomen van de overheidswebsite Gemeente.nu (!!) maar een meer kritische blik zou wenselijk zijn.
  Los van het feit dat de inhoud van dit verhaal niet overal juist is en voornamelijk de “positieve”” punten worden belicht (wat dat betreft sluit ik mij aan bij de door Edwin Smooks genoemde punten en zo zijn nog veel meer kanttekeningen te plaatsen maar daarvoor is de ruimte hier helaas te beperkt), zal deze regeling in veel gevallen enerzijds een versobering van de (CAO-)arbeidsvoorwaarden inhouden en anderzijds bij werkgevers kunnen leiden tot een enorme kostenstijging (i.v.m. de 80% eindheffing).
  Daarnaast is ook sprake van in individuele arbeidsovereenkomsten overeengekomen vergoedingen welke niet eenzijdig door de werkgever afgeschaft kunnen worden en welke ten laste van de de vrije ruimte van 1,4% zullen komen. Hiermee wordt de vrije ruimte snel gevuld en volgt voor hun werknemers “goede” werkgevers een “strafheffing” van 80%.
  Ofwel, leuke regeling maar helaas voornamelijk voor werkgevers die nu ook al weinig tot niets voor hun personeel doen en goed voor de Belastingdienst.

 3. Joost Valkhoff op

  @edwin, goed punt. ik neem het op met smallingerland

  @stefan gemeente.nu is geen site van de overheid, maar hoort bij dezelfde uitgeverij als P&O actueel.
  Dat dit niet voor alle werkgevers een oplossig is is duidelijk. In artikel staat ook dat Smallingerland dit kan doen omdat de regelingen (inclusief een paar individuele) zeer sober zijn/waren. Behalve het fietsenplan wordt er verder
  niks afgeschaft. (er zijn meer gemeenten in een vergelijkbare situatie)

  De bonden zijn overigens akkoord met de regeling van Smallingerland. Versobering van de gemeente CAO is niet aan de orde (althans niet om deze reden)

 4. @joost: bedankt voor de opmerking inzake gemeente.nu. Excuses daarvoor.

  Het versoberen van lopende CAO’s is meestal niet aan de orde omdat dit lopende CAO’s waarbij tussentijdse aanpassingen niet/niet altijd mogelijk zijn. Omdat de invoering van de regeling in dit geval per saldo een voordeel oplevert voor de werknemers, zullen de bonden inderdaad geen bezwaar hebben en akkoord zijn gegaan. Een eventueel effect zal dan ook pas in toekomstige CAO’s kunnen worden geconstateerd.
  Zoals al aangegeven, is deze regeling voornamelijk interessant voor organisaties die nu ook al weinig/niets voor hun werknemers doen (zoals genoemde gemeente Smallingerland) maar zal dit met name het bedrijfsleven treffen omdat elk voordeel uit dienstverband voor de werknemer voortaan als loon behandeld zal worden en hier vaak sprake is van uitgebreidere secundaire arbeidsvoorwaarden.
  Behoudens de 1,4% vrijstelling en de gerichte vrijstellingen e.d. zullen in zijn algemeenheid alle personeelsverstrekkingen tegen 80% eindheffing belast worden en kan dit aanzienlijke loonkostenverzwaringen voor deze werkgevers met zich meebrengen.
  Daarnaast zal niet elke organisatie een eventueel voordeel, welke uit de WKR voortvloeit, aan de werknemers doorgeven waardoor dit alleen leidt tot een werkgeversvoordeel (zeker gezien de huidige economische situatie is elk kostenvoordeel welkom). Ook is in dit specifieke geval sprake van het inleveren van ? 200 bruto voor ? 200 netto en ondanks dat dit waarschijnlijk kostenneutraal zal zijn voor de gemeente Smallingerland, heeft dat voor de werknemers wel het door Edwin Smook genoemde nadelige effect. Resum?, een duidelijk beeld ontstaat waarschijnlijk pas als alle aanpassingen/wijzigingen op de WKR zijn doorgevoerd en de meeste CAO’s vernieuwd zijn.

 5. leendert maarleveld op

  toevaliig werk ik bij die gemeente. En het is niet zo dat de gemeente weinig doet voor medewerkers. Integendeel (en vraag het ze desgewenst). We doen dat alleen slim en zien kansen. en da’s wat anders dan overal de negatieve punten van zien zoals in de meeste reacties. Er is wel een voorwaarde die niemand noemt (behalve CAO geneuzel waar niemand wat over te zeggen heeft natuurlijk). en dat is een gemeentebestuur dat niet alleen aan de begroting maar ook aan de mensen denkt. Er is dus bewust voor gekozen de voordelen voor de medewerkers niet als sluitpost maal als eerste opbrengst te zien. En een p en o afdeling die beide belangen open in de peiling heeft en niet te bang is voor details natuurlijk. Kern: je kunt studeren op nadelen of je kunt voordelen incasseren. Bij ons is voor dat laatste gekozen. En als je dat niet duft, of kan, doe het dan vooral niet.