Onderwerp: Werkkostenregeling

Per 1 januari 2011 is een nieuwe fiscale regeling in de Wet op de loonbelasting 1964 in werking getreden, en geldt op 1 januari 2015 verplicht voor alle werkgevers. Deze regeling staat bekend als de ‘werkkostenregeling’. De werkkostenregeling houdt in dat de werkgever op jaarbasis maximaal 1,2 % van de totale fiscale loonsom (percentage 2015 en 2016) voor onbelaste vergoedingen en verstrekkingen mag gebruiken. Vergoedingen die deze ‘werkkostenruimte’ te boven gaan, worden belast met een eindheffing van 80% bij de werkgever. Het vrijgestelde percentage kan jaarlijks wijzigen. Overstap naar de werkkostenregeling kan grote gevolgen hebben voor de arbeidsvoorwaarden, cao’s, inkoopcontracten, de administratie en bestaande afspraken met de Belastingdienst. Het is raadzaam de arbeidsvoorwaarden kritisch te bekijken, en daar waar nodig (en mogelijk) te wijzigen. Een goede vastlegging van een aantal arbeidsvoorwaardelijke zaken kan invloed hebben op de uitkomsten van de werkkostenregeling.

Artikelen over het onderwerp werkkostenregeling

Werkkostenregeling
Werkgevers laten half miljard WKR-budget liggen

Nederlandse werkgevers met minimaal 10 werknemers laten bijna een half miljard van het werkkostenbudget onbenut. Hierdoor onthouden ze werknemers van fiscale voordelen en profiteren ze niet optimaal van de besparing op sociale lasten door de werkgever.

Algemeen
Werkkostenregeling: vijf vergoedingen op een rij

Per 1 januari 2015 is de Werkkostenregeling (WKR) voor alle werkgevers verplicht. Maar wat mag je nu wel en niet onbelast vergoeden en verstrekken? P&O Actueel zet vijf veel voorkomende vergoedingen en verstrekkingen voor jou op een rij.

Arbo
Het belang van een personeelsuitje

Een personeelsuitje brengt medewerkers in een heel andere omgeving, sfeer en situatie. Het zorgt ervoor dat collega s elkaar met andere ogen gaan zien. Wat is het belang hiervan?

Werkkostenregeling
Valse opluchting werkgevers door uitstel WKR

Bedrijven onderschatten de invoering van de werkkostenregeling’ , dat zegt Mick Netiv, directeur van Robidus. Doordat de ingangsdatum van de WKR tot 2015 is uitgesteld, denken bedrijven dat ze zich er voorlopig niet druk over hoeven te maken.

Werkkostenregeling
Werkkostenregeling per 2015 verplicht

Staatssecretaris Weekers van Financiën wil de werkkostenregeling vereenvoudigen. De datum waarop het verplicht wordt om aan deze regeling deel te nemen wordt daarom uitgesteld naar 2015. Dat meldt het ministerie van Financiën vrijdag.

Werkkostenregeling
Stappenplan Werkkostenregeling

Het zal geen werkgever zijn ontgaan dat per 1 januari 2011 de Werkkostenregeling is ingevoerd. Tenzij een nieuw kabinet anders besluit (wat niet waarschijnlijk lijkt), geldt de Werkkostenregeling vanaf 2014 voor alle werkgevers. Veel werkgevers hebben in 2011 en 2012 de Werkkostenregeling nog niet toegepast. Zij zullen dus de komende tijd moeten beslissen of zij de regeling in 2013 invoeren of wachten tot januari 2014. Ook als werkgevers ervoor kiezen om pas per 2014 over te stappen, zal dit een behoorlijke klus zijn. In dit stappenplan beschrijft XpertHR stap voor stap hoe werkgevers kunnen kiezen op welk moment zij de overstap maken en hoe de invoering van de regeling gerealiseerd kan worden.