Webinars

Maarten van Gelderen

In één uur bent u weer up-to-date over een HR gerelateerd onderwerp. Arbeidsrechtadvocaat Maarten van Gelderen praat u bij en biedt u de mogelijkheid om vragen te stellen. Van Gelderen heeft jarenlang praktijkervaring, zo houdt hij zich als advocaat al bijna 20 jaar bezig met arbeidsrecht in brede zin en heeft in de afgelopen jaren zowel bedrijven als HR-managers geadviseerd over arbeidsrecht, arbeidsvoorwaarden en ontslag.

23 januari Webinar - Afspiegelen, bedrijfseconomisch ontslag en herplaatsing

Hoe verloopt een reorganisatie in de praktijk en welke arbeidsrechtelijke hobbels moet je daarbij nemen? Welke uitzonderingen gelden er op het afspiegelingsbeginsel en hoe werkt ‘de stoelendans’ precies? Ook is er aandacht voor de herplaatsingsverplichting en komen de belangrijkste uitspraken rondom bedrijfseconomisch ontslag aan bod.

Schrijf je in voor dit webinar

27 maart Webinar - Wanneer en hoe kan ik arbeidsvoorwaarden (eenzijdig) wijzigen?

Daarbij is aandacht voor onderwerpen als het eenzijdig wijzigingsbeding, het wettelijke instructierecht van de werkgever en zullen de meest actuele uitspraken op het terrein van gewijzigde arbeidsvoorwaarden besproken worden.

Schrijf je in voor dit webinar