Nieuwe ketenregeling: waarom HR en de lijn meer flexibiliteit willen

0

Medewerkers zekerheid bieden door een vast contract aan te bieden na twee tijdelijke contracten? Daar zaten tot nu toe veel haken en ogen aan. Per 1 januari a.s. verandert de ketenregeling door de inwerkingtreding van de WAB. Advocate Steffie Schepers ging de veranderingen langs in een XpertHR College.

De ketenregeling bepaalt wanneer elkaar opvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd overgaan in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Het doel is dat na verloop van tijd voor werknemers zekerheid ontstaat in de vorm van een vast contract. De inwerkingtreding van de WAB op 1 januari 2020 zal de ketenregeling verruimen. Steffie Schepers: “waarom wordt de huidige ketenregeling verruimd? Wat zijn de knelpunten?”

Knelpunten

Werkgevers moeten werknemers op dit moment na 2 jaar over laten gaan naar een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Deze huidige termijn van twee jaar wordt door werkgevers als te knellend ervaren en werknemer zijn niet gebaat bij deze termijn. Daarnaast zou niet alleen in geval van seizoenswerk ruimte moeten zijn om sectoraal te kunnen afwijken van de lengte van de tussenpoos van zes maanden. Ook als de aard van het werk daar om vraagt moeten werkgevers kunnen afwijken. Een derde gesignaleerd knelpunt ziet op invalkrachten in het primair onderwijs die invallen in verband met vervanging wegens ziekte. Om deze knelpunten op te lossen, wordt de ketenregeling op drie punten gewijzigd.

Veranderingen per januari 2020

Wanneer converteert een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd dan in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd? ‘Dat is met de WAB het geval bij een vierde contract en/of bij overschrijding van een termijn van 3 jaar. Op dit moment is dat 2 jaar. Mits de arbeidsovereenkomsten elkaar met tussenpozen van niet meer dan 6 maanden opvolgen. Bij een langere onderbreking moet immers opnieuw worden geteld’ vertelt Steffie tijdens het webinar.

De tweede wijziging van de ketenregeling betreft terugkerend tijdelijk werk. Het is immers mogelijk om in de cao de tussenpoos van 6 maanden tot 3 maanden te verkorten bij terugkerend tijdelijk werk dat ten hoogste een periode van 9 maanden kan worden verricht. ‘Denk daarbij aan seizoenswerk of functies in een culturele sector die afhankelijk zijn van het theaterseizoen of trainers bij sportclubs die bijvoorbeeld een stop hebben van drie maanden.’ Zo is de huidige regel minder breed dan de toekomstige afwijkmogelijkheden. Let wel op dat afwijking in principe alleen bij cao is toegestaan.

Tot slot gaat de ketenregeling niet meer gelden voor tijdelijke invalkrachten in het primair onderwijs die een leerkracht vervangen wegens ziekte. Zodra een invalkracht een andere leerkracht vervangt wegens ziekte, dan geldt de ketenregeling dus niet. Dat zorgt ervoor dat deze invalkrachten op tijdelijke basis kunnen invallen zonder dat er na een aantal tijdelijke invalbeurten een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaat. ‘De uitzondering geldt dus alleen bij vervanging wegens ziekte.  En niet voor leerkrachten die anderen moeten vervangen voor bijzonder verlof, zwangerschapsverlof en studieverlof.’

  • Meer lezen over de ketenregeling na de WAB? In deze whitepaper leest u wat er verandert en per wanneer.

    Download de whitepaper

     

Geen overgangsrecht

75% van alle kijkers zal per werknemer beoordelen of zij dit jaar al slim gebruik gaan maken van de nieuwe ketenregeling. Ze zijn van mening dat meer flexibiliteit soms wenselijk is. Maar die beslissing moet al gauw gemaakt worden. In de wet is immers geen overgangsrecht opgenomen over de ketenregeling. De nieuwe regels gaan op 1 januari 2020 onmiddellijk in werking. Wat betekent dat voor arbeidscontracten die nu al zijn gesloten, maar dan eindigen? Op een arbeidsovereenkomst die eindigt op of na 1 januari 2020 is de ketenregeling van 3 jaar van toepassing. Óók als de arbeidsovereenkomst is aangegaan voor 1 januari 2020!

‘Let op als bij cao in het voordeel van de werknemer is afgeweken van de ketenbepaling, dan gelden de cao-bepalingen. Zoek dus op wat in uw cao staat,’ adviseert Steffie. ‘Als een cao waaraan je als werkgever gebonden bent bepaalt dat je voor maar 2 jaar een arbeidsovereenkomst mag sluiten, dan moet je die cao daarin volgen.

Voorbereiding ketenregeling

Beslissend is het moment dat de arbeidsovereenkomst eindigt. Loop tijdelijke contracten na en breng in kaart wat de mogelijkheden tot verlenging zijn van de arbeidsovereenkomst. Als tip geeft Steffie mee om uw voordeel te doen met de ruimere ketenregeling. ‘Want heb je dit jaar al gebruik gemaakt van de maximumtermijn van 2 jaar? Dan kan er wellicht toch nog een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd gesloten worden  in 2020 door de verruiming naar 3 jaar.’  Hier een voorbeeld:
Er is een arbeidsovereenkomst voor de bepaalde tijd van 12 maanden aangegaan van 1 oktober 2018 tot 1 oktober 2019. Er is een tweede arbeidsovereenkomst voor de bepaalde tijd van 1,5 jaar aangegaan van 1 oktober 2019 tot 1 april 2021.

Na inwerkingtreding van de WAB blijft de tweede arbeidsovereenkomst een overeenkomst voor bepaalde tijd en gaat deze niet over in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Immers, de duur van de opvolgende contracten overschrijdt weliswaar een periode van twee jaar, maar het moment waarop de periode van 2 jaar wordt overschreden ligt na inwerkingtreding van de nieuwe ketenregeling.

Maar let op! Het is van belang om bij het aangaan van de tweede of derde arbeidsovereenkomst na te gaan wanneer de tweejaarstermijn wordt overschreden. Als je in 2019 de tweejaarstermijn overschrijdt, dan zal er alsnog een contract voor onbepaalde tijd ontstaan. Overschrijd je de tweejaarstermijn pas in 2020, dan blijft de arbeidsovereenkomst een contract voor bepaalde tijd (mits de driejaarstermijn niet wordt overschreden uiteraard).

Alles over de ketenregeling en de WW-premie vertelt Steffie Schepers tijdens het XpertHR College. Kijk het terug en/of schrijf u in voor het volgende webinar over de transitievergoeding!

Lees meer over:

Over Auteur

Sacha Luijkx is redacteur bij XpertHR Actueel. Met haar perfectionistische en pro-diversiteitsblik voorziet zij u van alles wat u moet weten rondom HR.