Bovenaan de WAB-checklist: controleer alle contracten

0

Controleer vóór 1 januari 2020 alle contracten voor bepaalde tijd. Breng de startdata van oproepkrachten in kaart. En onderzoek of het slim is om te wachten met eventueel ontslag. Deze checklist geeft arbeidsrechtadvocaat Maarten van Gelderen mee tijdens zijn webinar ‘WAB en ontslag’.

Maarten van Gelderen

In een serie van zes XpertHR Colleges bereiden advocaten Maarten van Gelderen en Steffie Schepers HR-professionals voor op de nieuwe regels en de praktische gevolgen van de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB). In het XpertHR College van 12 december gaat het over de ketenregeling, oproepovereenkomsten, slapende dienstverbanden, ontslag en transitievergoedingen. Dit premium webinar is terug te kijken door abonnees van de kennisbank XpertHR.

Een nieuwe regel voor het werken met oproepkrachten levert de meeste vragen op, merkt Maarten van Gelderen. Het gaat dan om medewerkers met een nuluren-, min-max- of uitzendcontract. Vanaf 1 januari 2020 zijn werkgevers verplicht na twaalf maanden een schriftelijk aanbod te doen voor een vaste urenomvang. De werkgever die deze verplichting niet nakomt, loopt het risico met terugwerkende kracht een forse loonclaim te krijgen.

De oproepkracht hoeft uiteraard niet op het aanbod voor een vaste urenomvang in te gaan. ‘Mijn advies is dan te vragen schriftelijk te melden dat hij geen gebruik maakt van het aanbod.’

Whatsapp

‘Laatst vroeg een werkgever of hij via Whatsapp kan informeren of zijn oproepkrachten een vast contract willen. Dat kan, maar de twee blauwe vinkjes moeten wel in beeld verschijnen. De werkgever moet kunnen aantonen dat zijn bericht is aangekomen.’

Nieuw in de Wet arbeidsmarkt in balans is de zogenoemde cumulatiegrond: een combinatie van twee of meer ontslagredenen waarvan het dossier niet helemaal op orde is. Als de rechter op deze grond ontbindt, kan de werknemer, bovenop de transitievergoeding, een extra vergoeding krijgen ter grootte van 50 procent van dit bedrag. Maarten van Gelderen: ‘Dat vinden veel werkgevers niet rechtvaardig. Waarom zouden ze een hogere vergoeding moeten betalen voor een ontslag om een legitieme reden? De wetgever worstelt hier ook mee. De rechter moet nu zelf bepalen welke rekenmethode hij gaat hanteren. Jurisprudentie zal uitwijzen wat gangbaar wordt.’

Plafond

De advocaat voorziet dat de extra vergoedingsmogelijkheid zijn weerslag gaat krijgen op de onderhandelingspraktijk rondom ontslag met wederzijds goedvinden. ‘Als het ontslagdossier niet op orde is, kan ook hier een vergoeding van 150 procent worden gevraagd.’ Wat het maximale transitiebedrag wordt, is nog niet bekendgemaakt. Van Gelderen verwacht een plafond van 83 duizend euro. Medewerkers die meer verdienen dan het maximale bedrag, hebben recht op een maximale transitievergoeding van een jaarsalaris.

HR krijgt het advies voor 1 januari 2020 een einde te maken aan slapende dienstverbanden. Organisaties moeten het ontslag voor die datum regelen. Dit is een voorwaarde om in aanmerking te komen voor een compensatieregeling bij het UWV op grond van de huidige rekenregels van de transitievergoeding. ‘Uit een recente uitspraak van de Hoge Raad over slapende dienstverbanden blijkt overigens dat de transitievergoeding alleen berekend hoeft te worden tot aan het einde van de 104 weken. Het slapende deel hoeven werkgevers niet af te rekenen.’

Minder oproepkrachten

Vraag aan de deelnemers van het XpertHR College: zijn de nieuwe regels voor uw organisatie reden om minder met oproepkrachten te werken? Een kwart zei dat dat het geval was. Een kwart overweegt over te stappen op het systeem van de jaarurennorm (een flexibel contract waarvoor de lage premie geldt). Bijna de helft zegt na de intreding van de WAB niet anders met oproepkrachten om te gaan.

In het vorige webinar over transitievergoedingen voorspelde Van Gelderen een ontslagstop voor 1 januari 2020. Een van de financiële voordelen van de nieuwe wet is dat het voor werkgevers veel goedkoper wordt om afscheid te nemen van een werknemer met een lang dienstverband en een leeftijd vanaf 50 jaar. De verhoogde opbouwregeling van de transitievergoeding voor 50-plussers en voor werknemers met een dienstverband langer dan 10 jaar komt te vervallen.

De ontslagstop had de advocaat goed aangevoeld, want zijn kantoor behandelde in december minder ontslagaanvragen dan gebruikelijk.

Ook lezen:

Hoge Raad verplicht einde aan ‘slapend dienstverband’

HR worstelt met nieuwe regels rondom oproepkrachten

Lees meer over:

Over Auteur

Jolan Douwes is auteur van XpertHR. Behalve journalist is zij ook loopbaanadviseur. Zo pikt ze de laatste ontwikkelingen op het gebied van werk snel op. Voor XpertHR Actueel schrijft ze onder andere interviews en praktijkverhalen.