BlogZijn de nieuwe afspraken over loondoorbetaling bij ziekte effectief?

0

Een pakket aan nieuwe maatregelen moet werkgevers ontlasten als werknemers langdurig ziek worden. Lossen de maatregelen de problemen op? Arbeidsrecht auteur Edith van Schie gaat dieper in op een aantal nieuwe afspraken.

Wat is het probleem bij de loondoorbetalingsplicht bij ziekte?

Wordt een medewerker ziek dan moet een werkgever het loon van deze medewerker gedurende twee jaar  doorbetalen. Bovendien moet de werkgever zich houden aan de verplichtingen die gelden volgens de Wet verbetering Poortwachter. Maakt de werkgever daarbij een foutje, dan loopt hij risico op een loonsanctie van het UWV. Dat kan betekenen dat hij het loon van de werknemer nóg een jaar moet doorbetalen.

Het probleem van deze regelgeving is dat het relatief zwaar drukt op kleine werkgevers. Als een bedrijf met drie werknemers en een meewerkende eigenaar te maken krijgt met de langdurige ziekte van één van de collega’s, dan mist hij niet alleen een belangrijke kracht. Hij zal het loon van deze medewerker gewoon moeten doorbetalen. Bovendien zal de eigenaar van het bedrijf tijd, energie en geld moeten stoppen in de re-integratie van de medewerker. Tijd en energie die hij niet heeft omdat hij het gemis van de medewerker moet opvangen. En geld dat hij niet heeft omdat hij het loon van de zieke werknemer ook al moet doorbetalen.

Als hij dat dan allemaal heeft volbracht, dan hangt het oordeel van het UWV nog als het zwaard van Damocles boven zijn hoofd. Waren de re-integratie-inspanningen voldoende, of niet? Als het UWV oordeelt van niet, dan is dat een kleine ramp. Het kan betekenen dat de werkgever het loon van de werknemer nóg een jaar moet doorbetalen. Ook als de werkgever precies heeft gedaan wat de bedrijfsarts heeft gezegd.

Wat zijn de nieuwe afspraken?

Financiële tegemoetkoming

In 2021 krijgen alle werkgevers een financiële tegemoetkoming in de kosten. Dat zal neerkomen op iets meer dan € 1.000,- per jaar. Iedere werkgever krijgt hetzelfde bedrag, zodat kleine werkgevers relatief meer profiteren dan grotere. Ook kunnen de systemen van de Belastingdienst nog geen onderscheid maken tussen kleine en grote werkgevers. Vanaf 2024 kan dat waarschijnlijk wel en krijgen alleen werkgevers met 25 of minder werknemers compensatie. Dat gaat dan via de Aof-premie.

Door de nieuwe maatregelen wordt het medisch advies van de bedrijfsarts wettelijk leidend. Dat betekent dat het UWV geen loonsanctie oplegt wanneer de werkgever het medisch advies van de bedrijfsarts heeft gevolgd. Dat neemt veel onzekerheid weg bij werkgevers.

MKB-ontzorgverzekering

Vanaf 1 januari 2020 kunnen (dus niet moeten) werkgevers een MKB-verzuim-ontzorg-verzekering afsluiten. Deze vangt het financiële risico van ziekte op. En gecertificeerde professionals nemen de re-integratieverplichtingen en andere verplichtingen van hen over. Deze verzuim-ontzorg-verzekering is Poortwachterproof. Als werkgevers de adviezen van de professionals opvolgen, krijgen zij geen onverwachte loonsancties. Dat risico ligt dan bij de verzekeraar.

Dit pakket is een stap in de goede richting. De zaken waar – vooral kleinere – ondernemers tegenaan lopen zijn enerzijds de financiële consequenties. Het zal natuurlijk sterk van de premie van de MKB-verzuim-ontzorg-verzekering afhangen of die drempel met deze plannen wordt verlaagd. Juist bij kleinere werkgevers geldt dat wanneer zij hoge kosten moeten maken voor ‘het geval dat’, zij er wellicht voor zullen kiezen om geen verzekering af te sluiten.

Hebben deze maatregelen effect?

Het ontzorgen is naar mijn mening een heel belangrijk punt voor werkgevers. Een werkgever is geen bedrijfsarts, geen poortwachter-deskundige en geen casemanager. Als een werkgever te maken krijgt met een zieke werknemer, dan is hij afhankelijk van een externe bedrijfsarts, poortwachter-deskundige en casemanager. Het voelt dan heel onrechtvaardig als een werkgever die alles heeft gedaan wat hem is opgedragen en aangeraden, toch een hele forse tik op de vingers krijgt.

De inzet van professionals die onafhankelijk van de mening en toestemming van de (meestal onwetende) werkgever kunnen handelen en beslissen, zal de begeleiding naar mijn mening ten goede komen. De kwaliteit en professionaliteit van de re-integratie zal verbeteren.

Bovendien zal hiermee een grote bron van ergernissen tussen werkgevers en werknemers onderling wegnemen. Re-integratie leidt niet zelden tot conflicten en tot een verstoorde arbeidsrelatie. Als één en ander goed wordt ingericht, dan zou dit goed kunnen werken.

Lees meer over:

Over Auteur

Mr. Edith van Schie is auteur bij XpertHR. Daarnaast is zij adviseur op het gebied van arbeidsrecht en HR. Edith is jarenlang actief geweest als arbeidsrechtadvocaat, maar heeft de zaken ook een paar jaar van een ‘andere kant’ kunnen bekijken toen zij bij de rechtbank werkzaam was. Zij publiceert over arbeidsrecht en HR.