Ziekmelding weigeren?

0

Een werkgever kan niet zomaar een ziekmelding weigeren en de werknemer vervolgens de opdracht geven zelf een afspraak te maken met de bedrijfsarts. De rechter vond wel dat de werknemer de afspraak wel wat eerder had moeten maken.

De situatie

Een chauffeur heeft op 29 oktober 2013 een, volgens de werkgever, pittig gesprek over een verlofaanvraag voor de volgende dag. Er is zelfs een or-lid bij. De chauffeur krijgt vrij maar meldt zich op die vrije dag rond 15.00 uur telefonisch ziek. Zijn leidinggevende vraagt naar de klachten maar daar wil de chauffeur niets over zeggen. De leidinggevende accepteert de ziekmelding niet en vraagt de chauffeur om een afspraak te maken met de bedrijfsarts. Diezelfde avond nog wordt er een brief van de werkgever aan de werknemer aangeboden met onder andere dat verzoek nog eens op schrift, maar de chauffeur weigert die brief aan te nemen. De werkgever zet het loon stop want geen arbeid, geen loon (art. 7:627 BW).

Op 11 november neemt de werknemer contact op met de bedrijfsarts en op de 13e mag hij op het spreekuur komen. Op 27 november meldt de bedrijfsarts terug aan de werkgever dat de chauffeur arbeidsongeschikt is. De werkgever gaat weer betalen maar de werknemer wil dat de werkgever ook het niet betaalde salaris alsnog uitbetaalt. Als de werkgever dat niet doet, stapt hij naar de rechter.

Bij de rechter

De werknemer vordert bij de rechter uitbetaling van het achterstallige salaris over de periode van 31 oktober tot en met 11 november 2013.

Het oordeel

De rechter maakt uit de mededeling van de bedrijfsarts op dat de werknemer arbeidsongeschikt is vanaf 31 oktober, alhoewel dat niet expliciet in de mededeling staat. Maar daarmee is de zaak al bijna beklonken omdat de werknemer door die vaststelling in principe recht heeft op loon.

Ziekmelding niet weigeren: werkgever is geen arts
De werkgever mag sowieso geen ziekmelding weigeren, oordeelt de rechter. Dat kan alleen als daar een heel goede reden voor is. De twijfels die de werkgever had vanwege de gebeurtenissen die aan de ziekmelding voorafgingen, zijn volgens de rechter daarvoor niet voldoende. Dat de werknemer geen medische informatie wilde verstrekken, is ook geen reden om de ziekmelding niet te accepteren. De werknemer hoeft die informatie niet aan zijn werkgever te verstrekken. Een werkgever kan en mag geen oordeel vellen over de arbeidsongeschiktheid van een werknemer. Dat is het terrein van de medisch geschoolde bedrijfsarts of verzekeringsarts.

Geen reden voor loonstop
De rechter is het met de werkgever eens dat de werknemer wel eerder naar de bedrijfsarts had moeten gaan, maar dat is nog geen reden om het loon stop te zetten. De werkgever zette normaal zelf de bedrijfsarts in bij een ziekmelding. En dat had hij hier ook moeten doen. Dan was er snel duidelijkheid geweest over de arbeidsongeschiktheid van de chauffeur.

50% extra loon
Omdat er geen redenen waren om de ziekmelding weigeren en om het loon stop te zetten, veroordeelt de rechter de werkgever tot het betalen van het achterstallige loon, met wettelijke verhoging en wettelijke rente. Die wettelijke verhoging mogen werknemers eisen als hun werkgever niet op tijd het loon uitbetaalt. Die verhoging gaat in vanaf de vierde dag van het verzuim en bedraagt 5% van het loon over de vierde tot en met achtste werkdag van de vertraging en 1% over de daaropvolgende werkdagen, met een maximum van 50% van het verschuldigde loon (art 7:625 BW).

Gegevens rechtszaak:
ECLI:NL:RBOBR:2014:5233. Datum uitspraak: 11 september 2014

Lees ook: Vakantiedagen inhouden ongeoorloofde afwezigheid?

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.