Dit zegt de jurisprudentie over verslaafde werknemers

1

Een werknemer meldt zich ziek; hij vertrekt die middag naar een verslavingskliniek om zich te laten behandelen voor zijn drank- en drugsverslaving. Hoe zit het arbeidsrechtelijk met verslaafde werknemers?

De arbeidsrechtelijke status van een verslaafde werknemer blijkt niet expliciet uit de wet. Ook de Hoge Raad heeft zich hierover tot op heden niet uitgelaten. Hoven en kantonrechters hebben zich wel meermaals uitgelaten over verslaafde werknemers en hun arbeidsrechtelijke rechten en plichten. Dit zijn de belangrijkste bevindingen:

– Gebruik leidt niet tot arbeidsongeschiktheid, verslaving wel

Het hof Den Bosch oordeelde in 2006 (1) dat het gebruik van verdovende middelen als zodanig geen arbeidsongeschiktheid oplevert, maar de aanwezigheid van een verslaving wel. In 2008 oordeelde het hof Den Haag (2) gelijkluidend. De werkgever werd verplicht om het loon van de verslaafde werknemer door te betalen gedurende de tijd waarin de werknemer in een afkickkliniek zat. In april 2016 oordeelde ook de kantonrechter Den Haag (3) in deze lijn: ‘Het is vaste rechtspraak dat (alcohol)verslaving als ziekte kan worden aangemerkt.’ In deze zaak wees de kantonrechter het ontbindingsverzoek van het UWV (als werkgever) met één van haar verzekeringsartsen af omdat het verzoek verband hield met de ziekte (de alcoholverslaving) van de verzekeringsarts.

– Handelen onder invloed verslaving wordt werknemer niet kwalijk genomen

In een zaak die diende bij de kantonrechter Utrecht in september 2016 (4) oordeelde de rechter ook dat sprake was van ziekte. De werknemer was verslaafd aan (hard)drugs en is een aantal keren opgenomen geweest. Hij heeft zich – onder invloed van zijn verslaving – niet altijd aan de regels en afspraken gehouden. De rechter oordeelt dat drugsverslaving een ziekte is en dat de werknemer dus niet kan worden ontslagen vanwege gedrag en handelen onder invloed van die ziekte. De Amsterdamse kantonrechter oordeelde in januari 2015 (5) dat een gokverslaafde werknemer die in 10 dagen tijd ongeveer 10.000 gokte met zijn bedrijfstelefoon à circa € 1,30 per keer, niet kon worden ontslagen omdat zijn gedrag hem niet kon worden verweten omdat hij dit deed onder invloed van zijn verslaving.

– Van werkgever wordt steun en begeleiding verlangd

Het hof Arnhem-Leeuwarden gaf in zijn uitspraak in januari 2016 (6) aan dat van een werkgever vanuit een oogpunt van goed werkgeverschap zelfs mag worden verlangd dat hij een werknemer van wie hem bekend is dat deze lijdt aan een (alcohol)verslaving steun en begeleiding biedt, al was het gebrek daaraan in deze zaak onvoldoende om het ontslag op staande voet te vernietigen. Het hof
vond dat de alcoholverslaving geen rechtvaardiging was voor het gebruik van alcohol op de werkvloer.

Noten:
1. Hof Den Bosch, 5 september 2006, ECLI:NL:GHSHE:2006:BC2616
2 Hof Den Haag, 26 juni 2008, ECLI:NL:GHSGR:2008:BD9701 (niet gepubliceerd)
3 Kantonrechter Den Haag, 21 april 2016, ECLI:NL:RBDHA:2016:4655
4 Kantonrechter Utrecht, 20 september 2016, ECLI:NL:RBMNE:2016:5054
5 Kantonrechter Amsterdam, 26 januari 2015, ECLI:NL:RBAMS:2015:487
6 Hof Arnhem-Leeuwarden, 12 januari 2016, ECLI:NL:GHARL:2016:139

Lees meer over:

Over Auteur

Mr. Edith van Schie is auteur bij XpertHR. Daarnaast is zij adviseur op het gebied van arbeidsrecht en HR. Edith is jarenlang actief geweest als arbeidsrechtadvocaat, maar heeft de zaken ook een paar jaar van een ‘andere kant’ kunnen bekijken toen zij bij de rechtbank werkzaam was. Zij publiceert over arbeidsrecht en HR.

1 reactie

  1. Jos van Calsteren MBA op

    De haren rijzen me te berge bij het lezen van dit artikel. Want het is helemaal waar wat er staat! Maar volgens mij is een verslaving iets wat je (uitzonderingen daargelaten) jezelf aandoet. Daar kun je een werkgever toch niet verantwoordelijk voor maken en alle kosten van loondoorbetaling en gedifferentieerde WGA-premie voor laten betalen! Ik heb er maar eens een mailtje over gestuurd aan Pieter Omtzigt van het CDA (p.omtzigt@tweedekamer.nl) en misschien zouden meer mensen dat moeten doen. Die 2 jaar loondoorbetalingsplicht bij ziekte voor de werkgever moet m.i. nu echt maar eens van de baan.