Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA)

2

Werkgevers moeten in principe de eerste twee jaar loon doorbetalen bij ziekte van een werknemer. Na twee jaar komt de zieke werknemer in aanmerking voor een WIA-uitkering.

Het uitgangspunt van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) is dat gedeeltelijke arbeidsongeschikte werknemers zo snel mogelijk weer aan het werk gaan. De wet legt de nadruk op wat mensen nog wél kunnen. Ook mensen die nooit meer kunnen werken – volledig en duurzaam arbeidsongeschikte werknemers – kunnen binnen de WIA een uitkering krijgen.

Wachttijd

Voor werknemers die op of na 1 januari 2004 ziek zijn geworden geldt een wachttijd van 104 weken. Vervolgens hebben zij aanspraak op een uitkering op basis van de WIA, mits zij ten minste 35% arbeidsongeschikt zijn.

Twee regelingen: IVA en WGA

De WIA bestaat uit twee regelingen De mate van arbeidsongeschiktheid bepaalt onder welke regeling een zieke werknemer valt. UWV stelt de mate van arbeidsongeschiktheid vast op basis van het verdienvermogen van een werknemer. Dit is het inkomen dat hij of zij met zijn of haar arbeidshandicap nog kan verdienen. Aan de hand van dit verdienvermogen wordt een WGA- of een IVA-uitkering toegekend.

De WIA bestaat uit:

 • Inkomensverzekering Volledig en Duurzaam Arbeidsongeschikten (IVA): deze uitkering is bedoeld voor volledig arbeidsongeschikten zonder (of met een zeer kleine) kans op herstel. Het verdienvermogen is maximaal 20%. De mate van arbeidsongeschiktheid is 80% of meer.
 • Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA): deze regeling is bedoeld voor werknemers met verdienvermogen van meer dan 20% en voor volledig arbeidsongeschikten met kans op herstel. Het verdienvermogen is tussen 0% en 65%. De mate van arbeidsongeschiktheid is tussen de 100% en 35%.

Minder dan 35% arbeidsongeschikt

Als iemand minder dan 35% arbeidsongeschikt (het verdienvermogen is dan 65% of hoger) is, komt hij of zij niet in aanmerking voor een WIA-uitkering. Als de werknemer bij u in dienst blijft, moet u samen met hem of haar zoeken naar een oplossing. Bijvoorbeeld een andere functie of andere werkomstandigheden. Daarbij is soms een aanvullende uitkering vanuit WW of Bijstand mogelijk.

Handige WIA-tips
Checklist WGA

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.

2 reacties

 1. ria de haas op

  Ik krijg vandaag van mijn werkgever een brief in de bus dat ik 1 jaar in de ziekte wet zit en daardoor vanaf heden een uitbetaling krijg van 70%
  mijn aanvraag voor een iva uitkering ligt op het moment in handen bij het uvw waar ik eind augustus uitslag van krijgt ik ben nl chronisch ziek( MS)
  Naar mijn weten heb ik toch recht op 100% uitbetaling tot ik in de iva komt de eerste twee jaar

 2. @ Ria de Haas.

  Je hebt niet (automatisch) de eerste twee ziektejaren recht op 100% doorbetaling. Je werkgever is verplicht om je twee jaren 70% van je loon door te betalen. Echter in veel CAO’s is geregeld dat je het eerste jaar 100% krijgt. Het tweede jaar is zo goed als altijd 70%. Tevens bestaat de mogelijkheid dat er een andere afbouw is. Ik adviseer je om eens in je CAO te kijken, dan wel in je arbeidsovereenkomst.