Werknemers zien bedrijfsarts als verlengstuk werkgever

12

Driekwart van de werknemers ziet de bedrijfsarts vooral als verlengstuk van de werkgever. De helft is ontevreden.

Dit zijn de uitkomsten van een internetpeiling door FNV onder werknemers. “Ronduit zorgelijk” vindt FNV-federatiebestuurder Leo Hartveld het dat een derde van de werknemers eerst toestemming moet vragen aan de chef om de bedrijfsarts te mogen consulteren.

Werkvloer
Van november tot half december reageerden ruim 700 werknemers. En hun mening is niet mals. Hoopgevend is nog dat 78% van hen zegt te weten wie de bedrijfsarts is. Maar een bijna even groot percentage (76) zegt de functionaris – die ook geacht wordt zich bezig te houden met preventie in het bedrijf – nog nooit op de werkvloer te hebben gezien. De helft van de respondenten geeft dan ook aan de bedrijfsarts vooral als ‘verzuimcontroleur’ te zien die geen onafhankelijke positie inneemt.

De FNV wilde ook de mening van werknemers weten over de preventiemedewerker. Elk bedrijf is wettelijk verplicht zo’n medewerker aan te stellen. Maar is de bedrijfsarts de ‘grote afwezige’ op de werkvloer, de preventiemedewerker is vooral de ‘grote onbekende’. Zo geeft 72% van de respondenten aan niet te weten wie de preventiemedewerker is.

Leo Hartveld: “Kennelijk is het in veel bedrijven niet best gesteld met preventieve activiteiten. En als ze er toch zouden zijn, dan ontrekken deze activiteiten zich aan de waarneming van werknemers. Toch treurig in de wetenschap dat we duurzame inzetbaarheid en langer gezond werk als topprioriteit op de sociale agenda hebben gezet.”

SER
Reden voor FNV de peiling te organiseren is een discussie in de SER over de bedrijfsgezondheidszorg. Maar ook onderzoek door de VU onder bedrijfsartsen deed bij de vakcentrale de alarmschellen rinkelen. Hartveld: “Het blijkt dat de beroepsgroep een zeer negatief zelfbeeld heeft. Het leek ons daarom goed om ook de patiënten, de werknemers eens aan het woord te laten en die hebben heel duidelijk gesproken.”

Lees ook:
> Cito-toets voor bedrijfsarts
> Zieke werknemer: wat mag de werkgever weten?
> FNV nuanceert wens voor werknemersarts

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.

12 reacties

 1. Gideon de Haan MSR op

  Ik werk als coach/trainer veel samen met enkele zeer bekwame bedrijfsartsen. We zetten ons al jaren in voor goed contact met werkgevers om ruimte te krijgen voor adequaat preventief beleid dat veel verder gaat dan alleen maar curatief interveni?ren bij (ziekte)verzuim.
  De onderzoeken van het FNV bieden mijns inziens goede informatie, maar zo zelden zie ik enig initiatief voor het starten van verbetering in overleg met zeker vertrouwen, terwijl wij toch in het werkveld ook zoveel welwillende werkgevers ontmoeten die beried zijn pro-actief te zijn.
  preventie komst bij veel van de partijen steeds hoger op de agenda. Mijns inziens is dat van groot belang voor goede arbeidsomstandigheden voor werkenden in het nederlandse bedrijfsleven.
  Misschien kunnen we op deze manier bijdragen aan gezondheid van werknemers in plaats van achteraf inadequaat dweilen.
  Ik heb goede hoop, gezien mijn ervaringen tot nu toe. De bedrijfsarts verdient een adviserende en ondersteunende rol al bij de eerste aanzet tot preventie. Dat komt de relatie van de bedrijfsarts met organisaties zeer ten goede. Dat leert de ervaring.

 2. In mijn situatie -waarbij ik na 20+ jaar zeer trouwe dienst, altijd zeer goede beoordelingen heb gehad en tot dan nooit problemen heb gehad met mijn ex-werkgever, langzaam werd weggetreiterd- ben ik erg geschrokken van de uiterst dubieuze rol die de bedrijfsarts heeft gespeeld in het geheel. Het begon allemaal enkele jaren terug met de mededeling dat er plotseling geen projecten meer waren en dat ik ander werk moest gaan zoeken, waarbij door HRM verteld werd dat enkel een demotie (vakgroep- en salarisverlaging) zou garanderen dat ik kon blijven. Intussen werden wel meerdere junior mensen en schoolverlaters/stagiaires voor dezelfde funktie aangenomen. Omdat ik hierdoor overspannen thuis bleef en daarbij zeer hoge bloeddruk kreeg, heb ik op eigen initiatief een afspraak met de bedrijfsarts gemaakt. Het bedrijf wilde mij echter niet ontslaan (te hoge ontslagvergoeding bij de kantonrechter uiteraard), dus bleef HRM volhouden dat er WEL passend werk was hetgeen tot 3x toe na overleg met m’n baas werd ontkend door hem. De arbo-arts, die uiteraard HRM inseinde over mijn initiatief-bezoek, bleek VOLLEDIG geinstrueerd te zijn door Human Resources om mij de facto de dag na de afspraak, ongeacht de uitkomst van zijn onderzoek, weer naar het bedrijf te sturen ‘omdat er werk voor mij lag’. Ook dit werd weer glashard ontkend door mijn baas achteraf, er was dus helemaal geen passend werk. Ik heb de arbo-arts toen gedwongen mijn bloeddruk te meten (was ie niet meteen van plan), die was richting 190 over 130 net zoals thuis ook gemeten, maar zelfs toen hij de waarden opnoemde bleef hij zeggen dat dit voor korte duur zou zijn en dat ik mij de volgende dag moest melden bij m’n werkgever . Ik kreeg enkele dagen later een kopie van het rapport dat hij had geschreven,waarin uiteraard niets van die hoge bloeddruk gerapporteerd stond. Schandalig. En dat noemt zich arts? Wat een Gotspe!

 3. En terecht – Ik heb zelf meegemaakt, dat een bedrijfsarts mij aan het werk stuurde met een bronchitis, zonder enig onderzoek, met de mededeling dat hij “van P&O opdracht had gekregen om mij weer aan het werk te sturen”.

 4. Een internet peiling door FNV met 700 reacties……..!? Niet erg representatief lijkt mij.
  Net als bovenstaande reacties ingevuld door mensen die verzuurd zijn en niet van zelfreflectie houden.
  Kortom, sneu en onbeduidend berichtje. Snel weer vergeten.

 5. Vraag het Michiel, die weet alles! Wat een blaaskaak. 700 reacties zouden niet representatief zijn, maar de ene reactie van mijnheer Michiel kennelijk wel. En wie klachten heeft over het (dis)functioneren van de arbodienst, die is verzuurd.Zo maar, zonder enige reden. Michiel je hebt groot gelijk, laten we jou maar snel vergeten!!!

 6. Dat is een logische uitkomst. Het verbaast me dat niet meer werknemers er zo over denken. Het is, zeker in Nederland, nog altijd zo dat “wie betaalt, bepaalt” en dat gedlt hier zeker. In dit verband is er nog een groot misverstand dat bij veel werknemers leeft; verzekeringsartsen van het UWV zijn in beginsel onafhankelijk van bedrijfsartsen van arbo-diensten. Men denkt vaak dat daar bepaalde lijntjes lopen wat dus niet zo is.
  Ik zeg “in beginsel” want alles wat een medische status heeft werkt en denkt volgens een bepaalde code. M.a.w. ze vallen elkaar niet snel af.

 7. Roel Melchers op

  De FNV heeft boter op zijn hoofd. Kritiek op de bedrijfsarts van de werkgever, maar geen oplossing.
  De oplossing is natuurlijk het beschikbaar stellen van de FNV-bedrijfsarts aan haar leden. Net zoals ze dat met juristen doen!

 8. De dommige reactie van @rojo toont wel dat ie er niet veel van begrijpt. Michiel heeft gewoon gelijk met wat ie stelt.
  Prima truc van het FNV om weer eens de aandacht te trekken met wat casuistiek (even opzoeken @rojo) die dan vervolgens als meetlat wordt gebruikt om een kwestie te kwalificeren als een immens probleem. Daar zijn ze heel handig in. (zie bv het buro beroepsziekten), een sterke marketing- strategietje om met haar marginale invloed en een handvol leden nog een beetje media aandacht te krijgen.
  Overigens zijn bedrijfs- en arboartsen in NL goed en gericht opgeleid en heel goed in staat onafhankelijk te oordelen over iemans arbeids(on)geschiktheid. En dat er hier en daar eens wat kaf onder het koren …. oke. Dat heb je onder werknemers ook. Een sneu berichtje dus.

 9. Medewerkers denken vaak alleen maar aan de zogenaamde rechten die ze hebben. dus ook als ze ziek zijn (‘ziek is toch ziek’ wordt er gezegd) maar de plichten die ze hebben, daar hoor je ze niet over. Een bedrijfsarts die ze daar (terecht!) op wijst is dan per definitie een verlengstuk van de werkgever. Het valt mij op dat ziek zijn vooral een probleem van de werkgever is. Maar waarom?
  Voorbeeld, werknemer kan vanwege medische redenen niet auto rijden, maar wel (aangepast) werken. Wie moet er dan voor een oplossing zorgen?…. juist.. de werknemer zal (bijna) altijd naar de werkgever wijzen. Waarom?… dat is nou mijn vraag.

 10. Beste Rojo, inderdaad jammer dat je de nuance mist. Ik denk dat er wel 7000 negatieve reacties op de vraagstelling van FNV mogelijk waren geweest….. Mede daarom is 700 niet representatief. Met dit soort “onderzoekjes” trekt FNV weer wat aandacht om, zoals gebruikelijk, totaal uit het verband getrokken conclusies aan te hechten. De vraag bij verzuim is inderdaad niet “wat kun je niet”, maar “wat kun je wel”. Een zeer terechte vraag lijkt mij. Je hebt tenslotte een contract en dat schept verplichtingen, OOK voor de werknemer. Gelukkig is verzuim uit de taboesfeer aan het komen en kan er op een volwassen wijze over gesproken worden. Dus zonder direct te vervallen in polariserende vakbondsretoriek. Maar of het Rojo en Rojo “thinkalikes” lukt om zich los te maken van hun (schijn)zekerheid biedende dogma’s, daar heb ik toch wel mijn twijfels bij. Toch jammer…….. Mijn ervaring met arboartsen is dat zij heel integer zijn en zich niet zomaar van alles laten opleggen door de werkgever. Dat er hordes werknemers zijn die er alles aan gelegen is hun verplichtingen te ontduiken door te vluchten in “ziekte” weet ik ook uit ervaring. Een genuanceerde benadering van verzuim is daarmee zeker op zijn plaats. De titel van dit artikel is dan ook op zijn zachtst gezegd tendentieus en en beneden het niveau van P&O Actueel, toch….??

 11. Op zondag 17 juli 2011 Den Haag

  Onderwerp: Ziek aan het werk gestuurd op 23 september 2010

  Ik had op 1 september 2010 een operatie onder ander op mijn rechterlies. De wond op mijn rechter lies was ongeveer 5 cm en nog open.
  Op 23 september 2010, de bedrijfsarts en de werkgever vonden dat ik weer kon werken, ik dacht van niet.
  Tijdens het werken als Hoofdconducteur in trein, kwam ik met mijn wond tegen een handvat van een kinderwagentje.
  Van de pijn viel ik hard met mijn hoofd tegen de wand en ik viel flauw. Sinds dien heb ik een onophoudend geluid in mijn linken oor.
  1. Wie moet de schade betalen?
  2. Kan ik de bedrijfsarts en de werkgever voor de rechter brengen en hoe?
  Met vriendelijke groet,
  De hoofdconducteur ( NS Reiziger):
  Toni

 12. Laura van Luipen op

  Tijdens langdurend zorgverlof bestaat er geen recht op loon. Als er geen recht op loon is, worden er ook geen wettelijke vakantiedagen opgebouwd (art. 7:634 BW). Althans, dat is de hoofdregel. Voor langdurend zorgverlof is in de wet een uitzondering gemaakt (art. 7:635 lid 1 sub f BW). Tijdens langdurend zorgverlof worden er dus wèl vakantiedagen opgebouwd. Dit zijn echter enkel de wettelijke vakantiedagen. Op opbouw van bovenwettelijke vakantiedagen heeft de medewerker (net als op salaris) geen recht. Het is mogelijk dat er op dit punt in een toepasselijke CAO iets anders is geregeld.