Werkgevers in actie tegen premiedifferentiatie WGA

0

Met de invoering van de premiedifferentiatie voor de WGA ‘schiet de overheid zich in eigen voet’, stelt de ABU. De invoering heeft schadelijke effecten op de arbeidsmarkt.

Werkgevers komen in actie tegen de aankomende premiedifferentiatie in de Ziektewet en de Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten, de WGA. Ze vrezen extreme premiestijgingen en selectie aan de poort, waardoor bepaalde groepen werkzoekenden minder snel werk zullen vinden. Brancheorganisatie ABU doet een appèl aan het kabinet om af te zien van de premiedifferentiatie. De ABU krijgt steun van partijen als VNO-NCW, AWVN, FME en het Verbond van verzekeraars.

In het sociaal akkoord zijn afspraken gemaakt om de kans op werk te vergroten, ook voor mensen met een afstand tot de uitzendmarkt. Hoewel de uitzendbranche daar graag aan mee werkt, dreigt de ‘zogenoemde allocatiefunctie in gevaar te komen als de plannen rondom de WGA-premie doorgaan’ stelt de ABU.

Wet beperking ziekteverzuim
Uitbreiding van de gedifferentieerde WGA-premie per 2014 is een gevolg van de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa) die vorig jaar is aangenomen. Uitkeringslasten worden individueel aan werkgevers toegerekend, waardoor de premies enorm zullen stijgen. Onbetaalbaar hoge premies voor werkgevers zullen leiden tot selectie aan de poort bij aanname van nieuwe werknemers. De ABU vreest dat de kosten van uitzenden worden opgedreven waardoor bedrijven hun behoefte aan tijdelijke krachten gaan oplossen met minder goede flex, zoals nuluren- en oproepcontracten. ‘Ook daarvan hebben we in het sociaal akkoord met elkaar nou net gezegd dat we daar zoveel mogelijk vanaf willen,’ aldus ABU-directeur Aart van der Gaag.

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.