Welke arbeidsongeschiktheidsuitkering?

0

Sinds 1 januari 2006 is een nieuwe wet van kracht voor langdurig arbeidsongeschikten, de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA).

De WIA bestaat uit twee regelingen: de Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten (IVA) en de Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA). De WIA is een opvolger van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO), maar geen volledige vervanger ervan: de WAO blijft gewoon gelden voor oude gevallen.

In onderstaand schema wordt duidelijke weergegeven wanneer welke arbeidsongeschiktheidsuitkering van toepassing is.

 

 

 

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.