Wat mag je vragen bij ziekmelding?

0

Wanneer een werknemer zich ziek meldt, neemt de leidinggevende doorgaans telefonisch contact op. Natuurlijk om de zieke beterschap te wensen, maar ook om in te schatten hoelang hij afwezig blijft en of er taken zijn die de werknemer nog wel kan uitvoeren. In hoeverre is het toegestaan om te vragen wat hem mankeert?

Wanneer een werknemer zich ziek meldt, heeft de leidinggevende enige informatie nodig om in te schatten hoelang het ziekteverzuim ongeveer gaat duren. De werknemer die zich ziek meldt zal dus iets moeten vertellen over de aard, ernst en duur van het verzuim. Dit betekent niet dat een werknemer hoeft te vertellen wat zijn ziektebeeld is. Zonder dat een werknemer zijn medische dossier met u deelt, kan hij daar bijna altijd wel iets over zeggen.

De leidinggevende kan het beste aan een werknemer de vraag stellen of hij wil vertellen wat er aan de hand is. De werknemer kan in zo’ n geval zelf de beslissing nemen wat hij wel en niet met de werkgever wil delen. Als het voor de werkgever onduidelijk blijft wat er aan de hand is, kan hij goede vervolgvragen stellen. Hij kan de werknemer bijvoorbeeld vragen of deze een idee heeft hoelang hij ongeveer denkt ziek te zijn. Ook kan de werkgever hem vragen welke werkzaamheden hij wel en welk werk hij niet kan uitvoeren.

Een medewerker met een gebroken been kan bijvoorbeeld niet meer autorijden of fietsen, maar misschien wel met een taxi komen of vanuit huis sommige taken uitvoeren. Een goede vraag is ook of het verzuim te maken heeft met het werk. De werkgever kan op grond van het antwoord bekijken of hij op het werk aanpassingen in gang moet zetten. Wil een medewerker niets kwijt over zijn verzuim, dan kan de werkgever een bedrijfsarts inschakelen.

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.