VVD eens met kortere loondoorbetaling bij ziekte

1

Het plan van MKB-Nederland om de plicht tot loondoorbetaling bij ziekte te halveren naar één jaar krijgt steun van de VVD. De PvdA ziet er niets in. PvdA-minister Asscher bepaalt zijn standpunten mede op basis van twee onderzoeken, waarvan de eerste vrijdag naar de Kamer werd gestuurd. Daarin staat dat bijna de helft van de bedrijven grote moeite heeft met de loondoorbetalingsplicht.

MKB-Nederland stelt in haar kritiek op de loondoorbetalingsplicht dat de maatregel vooral kleine bedrijven zwaar treft. In een reactie daarop stelt de VVD bij monde van Tweede Kamerlid Anoushka Schut dat halvering van de periode van loondoorbetaling bij ziekte niet alleen voor het midden- en kleinbedrijf zou moeten gelden, maar voor alle ondernemingen.

Bedrijven moeten twee jaar lang het loon van een zieke werknemer doorbetalen. MKB- Nederland wil de doorbetaling terugbrengen tot één jaar. Dan dalen de personeelslasten, wat goed is voor de economie, zegt de werkgeversorganisatie. In het eerste halfjaar zouden werkgevers de kosten moeten betalen, en in de tweede helft de werknemers.

Eerste ziektejaar moet efficiënter
De VVD heeft begrip voor dat standpunt. Anoushka Schut zegt dat met name het eerste ziektejaar efficiënter moet worden besteed. ‘We zien dat mensen zich nu soms langer ziek melden dan nodig is, of hersteld zijn na een langdurige ziekte, maar niet dat duwtje in de rug krijgen om aan het werk te gaan. Als we hen zelf daar meer toe in staat stellen, pakken ze die kans. Daarvan zijn wij overtuigd.’

Inkomensverlies
Coalitiepartner PvdA denkt dat heel anders over. ‘Door de loondoorbetaling bij ziekte naar één jaar te willen terugbrengen en de rekening daarvan ook nog eens bij de zieke werknemer te willen leggen, zet MKB-Nederland de discussie op slot’, zegt Kamerlid John Kerstens. ‘Werkgevers schijnen even te vergeten dat ziek zijn geen pretje is en sowieso al leidt tot inkomensverlies.’

Niet goed te dragen
Minister Asscher stuurde vrijdag het onderzoek ‘Prikkels en knelpunten’ naar de Tweede Kamer. Daarin staat dat 45% van de werkgevers zegt dat de kosten die voortkomen uit ziekte en re-integratie niet goed te dragen zijn, 28% vindt van wel. Tussen sectoren  bestaan flinke verschillen in de mate waarin aangegeven wordt de lasten te kunnen dragen. Asscher wacht verder nog op onderzoek van onder meer het Centraal Planbureau voor hij conclusies trekt.

Premier Rutte zei bij het in ontvangst nemen van het plan van MKB-Nederland het ermee eens te zijn dat te hoge lasten en te veel regels een rem zetten op het ondernemerschap. Het is de inzet van het kabinet om bij de herziening van het belastingstelsel de lasten voor werknemers naar beneden te brengen, zo zei hij.

Bronnen: ANP, Ministerie SZW, rapport ‘Prikkels en Knelpunten’

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.

1 reactie

  1. hans van der Pluijm op

    Werkgevers moeten niet piepen maar aan de slag met hun menselijk kapitaal.Ziek zijn overkomt je verzuim is een keus. Zorg voor een goed werkklimaat en creeer opties om thuis te werken. Als de lasten weer richting publieke bestel gaan dan moet daar ook weer premie voor opgebracht worden door alle werkgevers. De goede mogen wat mij betreft niet lijden onder de kwade.
    Overigens vind ik dat medewerkers bij ziekte hun bovenwettelijke dagen in zouden moeten leveren.