Verzuimregistratie

1

De registratie van ziekteverzuim binnen het bedrijf en de maatregelen die daartegen worden genomen zijn van belang bij verzuimmanagement.

Op basis van verzuimcijfers en aanvullende informatie uit gesprekken met leidinggevenden of werknemers over de oorzaken van het verzuim kan de P&O’er inzicht verwerven in de algehele situatie in het bedrijf. Als de werkgever weet waar de gevaren liggen, kan hij daar beter op inspringen. Bovendien kan goed vastgelegd beleid uit het verleden als voorbeeld dienen voor nieuwe gevallen.

Belang verzuimregistratie

De werkgever heeft inzicht nodig in de opbouw en ontwikkeling van het ziekteverzuim wil verzuimmanagement succesvol zijn. Dit inzicht kan hij onder meer krijgen door de cijfers uit de verzuimregistratie regelmatig te analyseren. Daarnaast is verzuimregistratie van belang om aan zijn wettelijke verplichtingen ten aanzien van verzuim en re-integratie te kunnen voldoen. Deze verplichtingen zijn vastgelegd in de Wet verbetering poortwachter. De werkgever kan zowel een uitvoerende als adviserende rol spelen bij de analyse van de verzuimcijfers.

Gegevens opslaan

De werkgever kan de verzuimgegevens op verschillende manieren opslaan. De eenvoudigste vorm is de individuele verzuimkaart, waarop de belangrijkste gegevens worden bijgehouden. De werkgever kan ook kiezen voor een geautomatiseerde verzuimregistratie, of hij kan deze taak geheel uitbesteden aan een arbodienst.

Toegang tot gegevens

Het is praktisch als de gegevens direct kunnen worden ingezien wanneer dat nodig is. Alle gegevens die met ziekte van de werknemer te maken hebben, zijn echter persoonlijk en dus onderworpen aan privacyregels. Daarom moeten werkgever en werknemer duidelijke afspraken maken wie de gegevens mag inzien. De werknemer mag uiteraard altijd zijn eigen gegevens inzien.

Niet alles registreren

De werkgever mag niet zomaar de medische gegevens van werknemers in de verzuimregistratie opnemen. Hij zal over het algemeen niet eens over alle informatie beschikken, omdat de werknemer niet hoeft aan te geven wat hem precies scheelt. De werknemer is wel verplicht om de bedrijfsarts deze informatie te geven. De arts zal de werkgever vervolgens adviseren over de maatregelen die genomen moeten worden.

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.

1 reactie