Verzuim vermijden? Ga aan de slag met een preventief medisch onderzoek

3

Stressgerelateerde klachten zijn oorzaak nummer één voor verzuim, dat weten we inmiddels wel. Maar de PMO’s (Preventief Medisch Onderzoek) die zijn ingesteld om onder andere burn-outs te voorkomen, staan minder in de belangstelling.

Jan Hobbelen, directeur van Fysergo, dochterorganisatie van Arbo Unie en dienstverlener op het gebied van interventies en gezondheidsmanagementadvies, vraagt aandacht voor de wettelijk verplichte PMO’s. Verzuim heeft namelijk veel invloed op een bedrijf, en een medisch onderzoek kan uitval voorkomen. ‘Het gaat deels over fysieke en mentale fitheid van het personeel, maar ook om de betrokkenheid bij de werkgever. Daar moet je in investeren. Als je dagelijks bezig bent met het welzijn van medewerkers, zie je dat dit een positief effect heeft op de resultaten van de organisatie.’

Preventief Medisch Onderzoek weinig ingezet

Ondanks dat het verzuimpercentage makkelijk terug te dringen lijkt met een medische check op regelmatige basis, maken veel bedrijven hier nog geen optimaal gebruik van. Vooral in het MKB worden PMO’s weinig ingezet. Dat komt omdat gezondheid volgens Jan Hobbelen een lastig punt is binnen bedrijven. ‘Eigenaars van bedrijven vinden dat een gezonde levensstijl de verantwoordelijk is van de werknemers zelf. Ze vinden het niet leuk om werknemers aan te spreken op hun overgewicht of lagere mentale belastbaarheid en alertheid. Daarnaast speelt ook het kostenaspect mee. Je investeert niet alleen in de analyse en het onderzoek, maar ook in interventies als er problemen (fysieke of mentale klachten) uit naar voren komen.  MKB-bedrijven hikken vaak tegen deze kosten aan, terwijl gezond personeel je veel meer oplevert.’

Werkgevers zijn verplicht hun werknemers de mogelijkheid te geven om mee te doen aan een preventief medisch onderzoek. Maar voor werknemers is deelname vrijblijvend. Hoe kun je medewerkers toch motiveren om mee te doen en daarmee inzicht creëren in de gesteldheid van jouw medewerkers? ‘Je kunt twee dingen doen. Ten eerste heel goed nadenken over de uitnodiging voor een PMO. Wat zet je hierin? Als wij de uitnodiging versturen, is de respons veel hoger dan wanneer de meeste bedrijven de uitnodiging verzenden. Ten tweede kun je awareness-momenten inzetten. Voor gemeenteambtenaren heb je bijvoorbeeld de gezondheidsweek. Dat is een mooi moment om een meting aan te koppelen. Dan speelt het meer bij werknemers. Ook kun je bijvoorbeeld een event organiseren. Een bedrijfsuitje met sport- en spelelementen gevolgd door een barbecue waarbij je voorlichting geeft over gezond eten’, aldus Hobbelen.

Meerdere factoren

‘Het lastigste is het feit dat stressklachten zich bij iedere werknemer anders uiten’, vindt Hobbelen. ‘De een krijgt rugklachten, de ander ervaart concentratiestoornissen. Je kunt niet één factor monitoren en daarom moet je altijd breder kijken. Een PMO biedt een goede  basis om het gesprek aan te gaan. Het meetmoment is het uitgangspunt voor het gesprek, maar begeleiding zou het hele jaar door geboden moeten worden.’

Kortom: wil je als bedrijf succesvol zijn in je aanpak, dan dien je te sturen op leiderschap en eigenaarschap. Werk vanuit een gericht beleid, zorg voor bewustwording bij werknemers en train de leidinggevenden om de dialoog aan te kunnen gaan met hun medewerkers. Dat levert serieus geld op.

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.

3 reacties

 1. J. Thijssen op

  Zoals Astrid Slootweg in haar artikel al aangeeft met betrekking tot het vermijden van verzuim, is het op termijn zeker kostenbesparend om te investeren in een PMO. Voor veel werkgevers, maar uitaard ook werknemers is onbekend dat de aanwezigheid van stress goed meetbaar is aan de hand van de Hart Ritme Variatie. Dit komt voort uit het feit dat stress zich manifesteert in het autonome zenuwstelsel, dit heeft directe invloed voor de HRV. Omdat grootschalig onderzoek hiernaar, leeftijd gerelateerde waardes heeft opgeleverd, kan perfect in beeld  worden gebracht wat de gevolgen voor een individu zijn en of dit een ongezond niveau heeft bereikt. Ook als men zich (nog) niet realiseert dat men onderhevig is aan stress. Op grond van een dergelijke meting kan dan ook vroegtijdig een interventie worden ingezet, afgestemd op de persoon, of zelfs een afdeling. Dit is in alle opzichten kostenbesparend, zeker als we bedenken dat in Nederland ruim 45% van het ziekteverzuim stress gerelateerd is. Een dergelijk onderzoek kost slechts een paar tientjes, de opbrengst is een veelvoud van een dergelijke investering.

  Jacques Thijssen
  Body-Vital-Check Int. 

 2. Peter van Dinther op

  Volgens mij is PMO niet verplicht. Wel geldt de verplichting om, als daar op basis van de RI&E (of andere oorzaken) aanleiding voor is, een PAGO aan te bieden. Als dat door een kerndeskundige wordt aangegeven is de werkgever verplicht om een dergelijke PAGO aan te bieden.
  Deelname door de werknemer is niet verplicht.
  Over de periodiciteit geldt het instemmingsrecht van de ondernemingsraad.
  Er gelden voor een aantal thema’s de verplichte PAGO (eigenlijk AGO)
  Dit zijn o.a. voor : jeugdigen, nachtdienstwerkers, werken met gevaarlijke stoffen, kankerverwekkende stoffen/processen, biologische agentia, beeldschermwerk, schadelijk geluid, trillingen, optische straling en duikarbeid, etc.
  PMO is breder maar heeft feitelijk geen grondslag in de Arbowet- en regelgeving. PMO heeft een link met duurzaamheidsbeleid.
  In het geval van werkdruk/stress zul je de grondslag voor een PAGO moeten vinden in de RI&E of een PSA-analyse (werkdruk)

  Met groet
  Peter van Dinther
  ArboFragma

 3. Marian Vissers op

  Als aanvulling op de reactie van J. Thijssen: HRV als hulpmiddel bij een PMO (bv.  om burnout etc. te voorkomen) is alleen betrouwbaar als sprake is van een 24-uursmeting. Het is wel een mooie indicator om iemand, in combinatie met biofeedbackapparatuur, te leren hoe hij/zij met eenvoudige technieken kan leren omgaan met stress.