Verzuim blijft hoofdpijndossier voor HR

0

De begeleiding van zieke werknemers verloopt vaak goed, maar er zijn ook hoofdpijndossiers. Van de deelnemers aan het XpertHR webinar van arbeidsrechtadvocaat Steffie Schepers geeft de meerderheid (88 procent) dat aan. Bij zes procent is zelfs sprake van migrainedossiers. In het webinar ‘De zieke werknemer’ ligt de nadruk op loondoorbetaling bij verzuim.

Meteen even een quizvraag: stel dat een zieke werknemer met een voltijd dienstverband volgens zijn werkgever en de bedrijfsarts weer vijf uur per week kan terugkomen. Hij vindt zelf dat hij daar niet toe in staat is en hij komt zijn re-integratieverplichtingen niet na. Mag de werkgever zijn loon dan volledig stopzetten? Van de deelnemers aan het webinar ‘De zieke werknemer’ zegt vier op de tien ‘ja’. Dat is ook het goede antwoord. De Hoge Raad heeft bepaald dat in een dergelijk geval het stopzetten van het volledige loon gerechtvaardigd is.

zieke werknemer verzuim

Steffie Schepers

Steffie Schepers van RWV Advocaten geeft dit voorbeeld omdat voor zieke werknemers een ontslagverbod geldt van twee jaar (voor AOW-gerechtigden zes weken). Er zijn wel uitzonderingen, bijvoorbeeld bij een algehele bedrijfssluiting of bij opzegging tijdens de proeftijd. Ook als een werknemer niet meewerkt aan zijn re-integratie kan ontslag volgen.

Cosmetische ingreep

Betaalt een werkgever het loon door als een werknemer een cosmetische ingreep laat doen? ‘Dat is een instinker’, zegt Steffie Schepers bij deze quizvraag, want er zijn drie antwoorden mogelijk. Ja, als de werknemer een medische indicatie heeft gekregen. Nee, als het puur gaat om verfraaiing van het uiterlijk. De werknemer moet dan zelf verlof opnemen voor de operatie en het herstel. Maar als er complicaties optreden na de ingreep, is er toch weer sprake van ziekte. Dan hoeft de werknemer geen snipperdagen meer op te nemen.

Een deelneemster aan het online college wil weten hoe zij kan weten dat het om een cosmetische ingreep gaat. In het kader van de privacywetgeving mag de werkgever niet meer informeren naar de aard en oorzaak van iemands ziekte. Schepers raadt aan door te verwijzen naar een bedrijfsarts. Die mag beoordelen of een werknemer ziek is of niet.

Cao

Volgens de wet heeft een zieke werknemer de eerste 104 weken recht op 70 procent van het loon. Daar wordt in de praktijk vaak van afgeweken. In de cao kan bijvoorbeeld staan dat het salaris volledig wordt doorbetaald. Als iemand weer gedeeltelijk kan werken, is hij volgens de wet nog altijd ziek.

‘Vaak wordt een werknemer dan toch beloond voor de arbeid die hij verricht. Is hij weer voor 80 procent aan het werk, dan krijgt hij over die uren de volle 100 procent uitbetaald en 70 procent over de overige 20 procent. Daar is nog weinig rechtspraak over, maar deze rekensom is goed te verdedigen.’

Advocaat Schepers geeft op dinsdag 31 maart weer een webinar voor XpertHR-klanten over de zieke werknemer. Op verzoek van de deelnemers die ze raadpleegde over de onderwerpen, gaat ze dan ook in op de vraag ‘wanneer passende arbeid de bedongen arbeid wordt’.

Ook lezen:

Zaans Medisch Centrum betrekt leidinggevende bij verzuim

Lees meer over:

Over Auteur

Jolan Douwes is auteur van XpertHR. Behalve journalist is zij ook loopbaanadviseur. Zo pikt ze de laatste ontwikkelingen op het gebied van werk snel op. Voor XpertHR Actueel schrijft ze onder andere interviews en praktijkverhalen.