Verleng aanmeldtermijn eigenrisicodragerschap

3

De aanmeldtermijn voor het eigenrisicodragerschap voor de ziektewet en WGA moet worden verlengd. Dat vindt risico-adviseur Aon. Veel werkgevers hebben de lijsten van het UWV met gegevens van (ex-)werknemers die in 2012 een Ziektewetuitkering of WGA-flex uitkering kregen nog niet ontvangen. ‘ Zonder die lijsten kunnen werkgevers de afweging om eigenrisicodrager te worden niet goed maken’ .

Bedrijven die per 1 januari 2014 kiezen voor eigenrisicodragerschap kunnen dat tot 1 oktober aangeven bij de Belastingdienst. Aon pleit in een brief aan het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor een verlenging van de aanmeldtermijn voor het eigenrisicodragerschap voor de Ziektewet en WGA.

Lijsten
Al eerder waarschuwde Aon dat werkgevers op enorme kosten gejaagd worden als ze de gegevens die het UWV gebruikt om de de nieuwe premies vast te stellen, niet goed controleren. Na Kamervragen beaamde minister Ascher in een brief aan de Kamer dat de schadelast in sommige gevallen tot vijf ton per werknemer kan oplopen. ‘ Het gehele proces van opvragen van de beslissing tot het voeren van een bezwaarprocedure zal in veel gevallen tenminste 16 weken in beslag nemen. Voor veel werkgevers betekent dit dat het niet mogelijk is om gefundeerd een keuze te maken voor het eigenrisicodragerschap per 1 januari 2014. Immers, men weet niet tijdig welk bedrag aan uitkeringslasten door het UWV wordt toegerekend in de gedifferentieerde Ziektepremie, en dus weet met niet tijdig wat de kosten zijn van publiek verzekerd te zijn voor de Ziektewet, ook al heeft men zelf de administratie op orde’ , schrijft Managing Consultant Daniel Rijnbeek in de brief aan het ministerie.

Wat is het eigenrisicodragerschap?
Als je eigenrisicodrager bent voor de Ziektewet dan betaal je zelf de uitkering voor je ex-werknemers die bij ziekte nog recht hebben op een Ziektewet-uitkering. Dat doe je dus ook nog als ze niet meer bij je werken. Het vereist een goed preventie- en verzuimbeleid. Je bent zelf verantwoordelijk voor re-integratie van je zieke werknemers. In ruil betaal je een lagere sectorpremie. Het vereist dat je kennis van de Ziektewet in huis hebt en een eigen verzuimadministratie voert.

Jouw mening

De Modernisering van de Ziektewet zou wel eens gevolgen kunnen hebben voor de inzet van flexibel personeel. De ABU vreest bijvoorbeeld dat door de hogere premies de kosten van uitzenden hoger worden, waardoor bedrijven hun behoefte aan tijdelijke krachten op gaan lossen met ‘ minder goede flex’ , zoals nuluren- en oproepcontracten. XpertHR Actueel is benieuwd naar jouw mening over veranderende wetgeving en het flexbeleid van organisaties. Geef je mening en beantwoord onze 5-vragen hierover.De uitkomsten van het onderzoek zullen we op de website publiceren.

Bron: Aon / redactie XpertHR Actueel

 

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.

3 reacties

  1. Lieke de Jong op

    Overigens ben ik het zeker eens met de stelling dat de termijn tot 1 oktober tekort is. Niet alleen zijn de brieven vanuit het UWV nog lang niet overal binnen (of compleet), de gedifferentieerde premie wordt pas bekend in november (op zijn vroegst). En die is ook nodig om een weloverwogen beslissing te kunnen maken. Daarnaast heb ik zelf in de praktijk gemerkt dat verzekeringsmaatschapijen nog helemaal niet zover zijn. Ik heb bij een aantal maatschappijen een offerte aangevraagd om het risico te herverzekeren en kreeg van 1 (grote!) maatschappij nota bene te horen dat de BeZaVa nog niet definitief was… Men kon mij daar dus niet helpen aan een kostenindicatie want men had nog helemaal geen verzekering beschikbaar. Een andere grote verzekeringsmaatschappij heeft al besloten om deze vorm van herverzekeren niet eens aan te bieden. Voor een traject met zoveel en zo grote implicaties voor werkgevers – zowel financieel als operationeel – is zeker meer tijd wenselijk.

  2. Excuus voor het ongemak en bedankt voor uw reactie. De link naar de 5-vragen werkt inmiddels weer.