Veel meldingen gehoorverlies bouw is logisch

0

Gehoorverlies door lawaai staat op de derde plaats in het rijtje met meest gemelde beroepsziekten. Van alle gemelde gevallen van lawaaigehoorverlies is meer dan 90 procent afkomstig uit de bouwsector.

In Nederland worden ongeveer 900.000 werknemers aan lawaai blootgesteld. Per 100.000 werknemers zijn er zestig meldingen van lawaaigehoorverlies. Dat de meeste meldingen uit de bouwsector komen is volgens bedrijfsarts Cees Everaerts van ArboUnie niet verwonderlijk. ‘Het gaat om de gemelde beroepsziekten. De monitoring in de bouwsector is goed geregeld.’

Preventie gehoorverlies

De bouwsector heeft via Arbouw een goed georganiseerde preventiezorg. Tijdens Periodiek Arbeids Gezondheidskundig Onderzoek (PAGO) voor werknemers in de bouw wordt het gehoor expliciet onderzocht op (lawaai)gehoorverlies. In andere sectoren zoals de industrie, waar overigens circa 750.000 werknemers aan lawaai worden blootgesteld, is preventie veel minder goed geregeld. Hier wordt minder onderzoek gedaan, waardoor lawaaigehoorverlies minder vaak wordt geconstateerd.

Als er lawaaigehoorverlies wordt vastgesteld, is het voor de bedrijfsarts in de bouwsector gemakkelijk om het als beroepsziekte aan het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten door te geven. In andere sectoren is dit administratief meer werk, waardoor bedrijfsartsen er mogelijk vanaf zien. Dit ondanks het feit dat het melden van beroepsziekten een wettelijke verplichting is voor bedrijfsartsen.

Verbeterpunten

De discipline om consequent het gehoor te beschermen is bij een deel van de oudere werknemers nog steeds matig. Ook uitvoerders die op de bouwplaats veel communiceren, dragen meestal geen gehoorbescherming. Er kan nog winst worden geboekt door voor regelmatig voorkomende lawaaierige werkzaamheden en bewerkingen te onderzoeken op welke afstand het geluidsniveau onder de 80 dB(A) komt. En door werknemers daarover voortdurend te informeren en hen te blijven motiveren om het gehoor te beschermen.

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.