Stappenplan beroepsziekten herkennen

0

Uit het rapport Versterken Melding Beroepsziekten blijkt dat bedrijfsartsen moeite hebben met beroepsziekten herkennen. Het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten heeft een stappenplan opgesteld om bedrijfsziekten te diagnosticeren.

Het plan heeft vijf stappen.

Stap 1: Vaststellen van gezondheidsschade.
Stap 2: Vaststellen relatie met werk. Er moet worden nagegaan of er een relatie is tussen de aandoening en het werk. Een belangrijke aanwijzing hierbij is de tijdsrelatie tussen het verrichten van de werkzaamheden en het optreden van de gezondheidsklachten. Als de klachten toenemen tijdens de werkzaamheden en afnemen tijdens vrije dagen, is er zeer waarschijnlijk sprake van een relatie.
Stap 3: Vaststellen van de aard en het niveau van de oorzakelijke blootstelling. Hierbij wordt gekeken naar de arbeidsomstandigheden en verschillende belastende factoren.
Stap 4: Nagaan van andere mogelijke verklaringen en de rol van individuele gevoeligheid. Er moet gekeken worden of er factoren buiten het werk zijn die het optreden van de aandoening ook zouden kunnen verklaren.
Stap 5: Concluderen en rapporteren. Na het verzamelen en wegen van diverse gegevens moet een conclusie getrokken worden. Hierbij moet onder meer onderscheid gemaakt worden tussen een beroepsziekte en een reeds bestaande ziekte die door het beroep is verergerd.

Meer uitgebreidere informatie over de verschillende stappen is te vinden op de website van het NCvB.

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.