Socialezekerheidswetgeving vereenvoudigd

0

Op 21 december 2010 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel ‘Wet harmonisatie en vereenvoudiging socialezekerheidswetgeving’ aangenomen.

Dit wetsvoorstel zorgt voor vereenvoudiging en harmonisatie op het gebied van premieheffing voor de werknemersverzekeringen en de arbeidsongeschiktheidsregelingen.

Het gaat om wijzigingen in de Ziektewet (ZW), de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (Wet WIA), de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO), de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (WAZ), de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wet Wajong) en de Wet financiering sociale verzekeringen (Wfsv).

De hoofddoelen van de wet zijn vereenvoudiging van de uitvoering door het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV), snellere uitkeringsvaststelling en een een duidelijker stelsel voor verzekerden. Ook levert het een verlaging van de administratieve lasten op.

De wet treedt in werking op een bij Koninklijk Besluit te bepalen tijdstip. Op overheid.nl zijn de kamerstukken over dit wetsvoorstel terug te vinden onder kamerstuknummer 32421.

Lees ook:
> P&O in de Miljoenennota van 2011
> Nieuwe websites helpen bij WGA

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.