SER kijkt naar toekomst bedrijfsgezondheidszorg

0

Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de SER gevraagd met een advies te komen over de toekomst van arbeidsgerelateerde zorg.

De minister doet de adviesaanvraag met het oog op de veranderende arbeidsmarkt, waarin andere  vormen van arbeidsrelaties steeds vaker voorkomen. Ook moeten werknemers langer doorwerken. Goede bedrijfsgezondheidszorg kan bijdragen aan de duurzame inzetbaarheid van de beroepsbevolking.

Minister Asscher heeft door KPMG Plexus een verkenning laten verrichten naar vijf mogelijke toekomstscenario’s voor de organisatie van de bedrijfsgezondheidszorg. Hieruit bleek dat er twee scenario’s zijn die het grootste effect sorteren en op draagvlak kunnen rekenen. Zowel de preventieve als de curatieve componenten van de bedrijfsgezondheidszorg worden ermee versterkt. De minister vraagt de SER naar de wenselijkheid van deze toekomstscenario’s te kijken.

Eind vorig jaar kwam de SER ook al met een advies over bedrijfsgezondheidszorg. Zaken als professionaliteit en samenwerking met de reguliere gezondheidszorg zouden volgens de SER opnieuw moeten worden bekeken. Bij dit advies gaf de SER aan dat zij ook een vervolgadvies wilde geven voor de langere termijn.

Het kabinet stelt als randvoorwaarden voor het advies dat er per saldo geen kostenstijging mag optreden voor de Zorgverzekeringswet én dat de werkgever de bij wet verplichte bijstand door een bedrijfsarts blijft bekostigen.

Benieuwd naar de verschillende scenario’s? Lees het eindrapport van KPMG.

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.