Schulden werknemer grote kostenpost voor werkgever

0

62 procent van de werkgevers heeft te maken met personeel met schulden. Deze werknemers kloppen sneller aan bij HR dan bij hun leidinggevende. Het ziekteverzuim als gevolg van de financiële problemen vormt een grote kostenpost

Dit blijkt uit het rapport ‘Personeel met schulden’ van het Nibud waarvoor 1040 HR-professionals en leidinggevenden zijn ondervraagd.

Werknemers met schulden kloppen sneller aan bij HR-professionals dan bij hun leidinggevende. Van de HR-adviseurs, HR-managers en de bedrijfsmaatschappelijk werkers zegt 25, respectievelijk 28 en 30 procent dat zij vaak te maken hebben met werknemers met financiële problemen, tegen 7 procent van de leidinggevenden en directeuren.

Ziekteverzuim en kosten

HR-professionals schatten het gemiddelde ziekteverzuim als gevolg van de financiële problemen in op zo’n 9 tot 10 dagen per jaar. Dit ziekteverzuim is een grote kostenpost, waarbij het niet alleen gaat om salariskosten maar ook om kosten van de bedrijfsarts en re-integratie. Volgens het Nibud is een werkgever al snel 13 duizend euro per jaar kwijt aan een werknemer met financiële problemen die voltijds werkt en een modaal salaris verdient. De kosten zitten met name in het verwerken van het loonbeslag, (ziekte)verzuim en productiviteitsverlies. Daarnaast kan het bedrijf nog risico lopen vanwege diefstal, fraude en het feit dat personeel met geldproblemen vatbaarder is voor omkoping en chantage.

Onderdeel van HR-beleid

In het onderzoek noemt driekwart van de respondenten de financiële gezondheid van werknemers een belangrijk onderdeel van het HR-beleid. Acht op de tien ondervraagde werkgevers wil werknemers met financiële problemen ook ondersteunen. Zo’n 23 procent van de HR-managers volgt ook een training over het signaleren en aanpakken van financiële problemen op de werkvloer.

Website

Om werkgevers en HR-professionals te ondersteunen bij personeel met financiële problemen, lanceert het Nibud vandaag de website www.financieelgezondewerknemers.nl. De website geeft inzicht in hoe je werknemers kunt faciliteren en biedt hulpmiddelen.

Koningin Maxima lanceert de nieuwe website met informatie voor  werkgevers hoe om te gaan met werknemers met financiële problemen.

Lees meer over:

Over Auteur