Ontslag wegens de gevolgen van frequent ziekteverzuim

0

Frequent ziekteverzuim is op zich geen reden voor ontbinding van een arbeidsovereenkomst. De gevolgen die het verzuim heeft voor de collega’s en het productieproces wel.

In dit arrest vond de rechter dat de omstandigheden door het sterk toegenomen verzuim zodanig waren veranderd dat een ontbinding op zijn plaats was. Er is in dit geval geen sprake van een opzegverbod om de reden van het verzoek niet de ziekte zelf is.

De situatie

Een verpleegkundige is zeer regelmatig ziek en dat levert de nodige problemen op voor het team en het werk. De werkgever heeft hierover gesprekken gevoerd met de verpleegkundige en er zijn pogingen ondernomen om voor haar een andere functie te vinden.

De oorzaak van het ziekteverzuim ligt niet in de onregelmatige diensten zoals de verpleegster aangeeft: in een periode waarin ze alleen maar dagdiensten werkte, was ze nog net zo vaak ziek als anders. Ook was ze regelmatig ziek na een dagdienst of een vrije dag. De ziekmeldingen hadden uiteenlopende redenen: migraine maar ook griep, schouderklachten, rugklachten e.d.

De vraag

De werkgever wil dat de arbeidsovereenkomst wordt ontbonden omdat de situatie niet langer houdbaar is. Het team wordt door de veelvuldige, korte ziekteperiodes onevenredig zwaar belast en de ontstane situatie is een risico voor de zorgverlening.

Het oordeel

Allereerst stelt de kantonrechter vast dat er geen sprake is van een opzegverbod. De reden voor het verzoek is de frequentie van het verzuim en de gevolgen daar van, en niet de ziekte zelf. Ook is het verzoek ingediend op een moment dat de verpleegster arbeidsgeschikt was. De rechter onderzoekt  of er sprake is van een verandering van omstandigheden die de grondslag vormt voor een ontbinding. Omdat het aantal ziekmeldingen van de verpleegster in de laatste jaren sterk is toegenomen en daarmee ook de problemen voor de werkgever zijn toegenomen, acht hij die verandering aanwezig.

De rechter neemt in zijn oordeel de beleidsregels van het CWI mee. De verpleegster krijgt een ontslagvergoeding met correctiefactor 1 mee omdat het ziekteverzuim noch aan de werkgever noch aan de verpleegster zelf is te wijten.

Beleidsregels CWI

Frequent ziekteverzuim op zich is geen reden voor ontslag, het zijn de gevolgen ervan die een reden zijn om een werknemer te mogen ontslaan. Het CWI hanteert duidelijke eisen voor een dergelijk ontslag: het ziekteverzuim leidt tot verstoring van de voortgang van het productieproces of tot een onevenredig zware druk op de collega’s, de werknemer is – naar verwachting – niet binnen 26 weken weer ‘normaal’ inzetbaar en de werknemer kan niet herplaatst worden op een ander passende functie. De oorzaak van het verzuim mag ook niet in de arbeidsomstandigheden liggen en dat is ook logisch. In zo’n geval is het de plicht van de werkgever om wat aan die omstandigheden te doen.

Personeelsdossier

Het CWI vraagt van de werkgever een behoorlijk lijst aan gegevens uit het personeelsdossier maar ook bedrijfsgegevens zoals de verzuimpercentages binnen de afdeling en het bedrijf. Daarnaast zal de werkgever moeten aantonen hoe blijkt dat de collega’s onevenredig zwaar belast worden.
Het CWI honoreert een dergelijke aanvraag ‘slechts in uitzonderlijke gevallen’.

Bron: LJN BH 9852
Kantonrechter Assen
Procedure: eerste aanleg – enkelvoudig
Datum: 25-03-2009

Door mr. Ingrid Kooijman

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.