Ontslag op staande voet na overtreding rookbeleid

0

Ontslag op staande voet: ploegleider overtreedt rookverbod en spreekt ook medewerkers niet aan op rookgedrag.

Een leidinggevende die het zelf het geldende rookverbod overtreedt en zijn medewerkers ook niet aanspreekt op het overtreden van het rookverbod, zit in deze uitspraak fout. Hij wordt na de bekentenis van deze feiten op staande voet ontslagen.

De situatie

Een beveiligingsbedrijf op Schiphol laat een onderzoek doen naar drugsgebruik op de werkplek. Tijdens een verhoor verklaart een teamleider dat hij wel eens sigaretten rookt op plekken waar dat niet mag. Hij vindt het ook moeilijk om zijn medewerkers aan te spreken op het roken op plekken waar dat niet mag, omdat hij zelf ook rookt. De werkgever ontslaat de teamleider diezelfde dag nog op staande voet.

Het rookbeleid van het bedrijf is in de interne instructies geregeld en in de toepasselijke cao is te lezen dat het niet opvolgen van die instructies kan leiden tot disciplinaire maatregelen en eventueel ontslag

De vraag

De teamleider vraagt de kantonrechter om bij wijze van een voorlopige voorziening de werkgever te veroordelen tot zijn wedertewerkstelling en betaling van het (achterstallige) loon tot aan de datum van een rechtsgeldige ontbinding van de arbeidsovereenkomst.

Het oordeel

De kantonrechter is van oordeel dat de werknemer wist of minstens hoorde te weten dat roken op plaatsen waar dat niet mag, kan leiden tot ontslag op staande voet. Het niet aanspreken van zijn medewerkers op het roken waar dat niet mag, komt neer op het toestaan van roken. Deze twee aspecten in overweging genomen samen met het karakter van het werkterrein van de werknemer, is volgens de rechter voldoende grond voor een ontslag op staande voet. Hij wijst de gevraagde voorlopige voorziening dan ook af.

Bron: LJN BI6258
Procedure: kort geding
Datum: 25-05-2009

Door mr. Ingrid Kooijman

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.