‘Onderschat kort verzuim niet’

0

Veel werkgevers nemen volgens arbodienstverlener 365 het ‘dagje ziek zijn’ van de werknemer niet serieus. ‘Het probleem van kortdurend verzuim zit in de herhaling.’

Verzuim en vooral de frequentie van verzuim toont een patroon dat zich over de jaren herhaalt en dat in ongeveer 50% van de gevallen binnen vier jaar leidt tot langdurig verzuim. Werkgevers in Nederland zijn gemiddeld 15% van de totale verzuimkosten kwijt aan kort verzuim.

Dat stelt Rob Hoedeman, verzuimexpert bij 365/ArboNed. De HR-dienstverlener heeft een analyse uitgevoerd onder ruim 1 miljoen werknemers. Van het totale verzuim is 72% kortdurend. Volgens Hoedeman is herhaling het grootste probleem van kortdurend verzuim. Frequent verzuim verstoort de planning, ontregelt de personele bezetting, is slecht voor de sfeer en is ‘besmettelijk’.

Een terugkerend patroon stopt niet als je er geen aandacht aan besteedt. Het bespreekbaar maken van dit verzuim én het vergroten van de bevlogenheid van werknemers is cruciaal om kort frequent verzuim te verlagen en te voorkomen.

Oorzaken
Als oorzaak van kort verzuim wordt meestal ‘griep’ genoemd. Maar frequent kort verzuim is een signaal dat het niet goed gaat met een werknemer. Het is dan van belang dat werkgevers of leidinggevenden met die werknemer in gesprek gaan. Eerst gaat het erom te kijken of het met het werk te maken heeft, dan wel de betrokkenheid van de werknemer of het accent meer medisch is.

Zowel ten aanzien van oorzaken in het werk (werkdruk / slecht georganiseerd werk) als bij oorzaken in de werknemer, heeft frequent verzuim heeft vaak te maken met het feit dat mensen werk meer energie kost dan het oplevert. De praktijk leert dat gesprekken tussen werkgevers en werknemers vaak ontaarden in een discussie of verzuim wel of niet terecht was. Terwijl zo’n gesprek eigenlijk zou moeten gaan over wat in het werk verbeterd kan worden dan wel werknemers meer betrokken kunnen raken.

Energiebronnen
Onderzoek heeft aangetoond dat vooral energiebronnen bepalend zijn voor het verloop onder het personeel. Energiebronnen zitten in het doen van werk wat de werknemer interessant vindt, waar deze eigen inbreng in heeft, feedback op krijgt en waar deze zich verder in kan ontplooien. Rob Hoedeman: ‘We weten dat het versterken van energiebronnen de frequentie van verzuim kan verminderen en ook nog de productiviteit verhoogt. Alleen maar aanspreken heeft als “bijwerking” dat werknemers weinig betrokken doorgaan, hun productiviteit laag blijft en in een aantal gevallen ziek doorwerken (in vaktermen: presenteïsme).’

365 adviseert hier aandacht aan te besteden, naast het sturen op verzuimgedrag. In een aantal gevallen is de werknemer psychisch ziek, of claimt herhaaldelijk medische oorzaken die niet gevonden kunnen worden. Ook dan begint het met een gesprek met de leidinggevende, maar als er dan geen afspraken gemaakt kunnen worden over oplossingen in combinatie met een werkhervatting, is het volgens Hoedeman slim om de arbodienst versneld in te schakelen.

Tips
Hoedeman heeft acht concrete tips voor de werkgever hoe kort frequent verzuim aan te pakken:

  1. Bespreek het verzuim met een overzicht van de verzuimmeldingen erbij
  2. Bespreek dat aanwezigheid en meedoen essentieel is voor het bedrijf
  3. Ga niet in discussie over diagnoses en klachten, toon begrip voor ernstige klachten en problemen en breng dan het gesprek op oplossingen en maak afspraken voor het vervolg
  4. Bied ruimte voor aangepast doorwerken bij klachten en zoek oplossingen buiten de ziektewet bij privéproblemen
  5. Bij frequent verzuim is evaluatie nodig na een afgesproken periode. Doe dit niet na elke ziekmelding; dit leidt vaak tot een weinig zinvolle discussie over details van de laatste ziekmelding
  6. Verzuimcultuur en werkproblemen (werkdruk, slecht georganiseerd werk) zijn bekende oorzaken van frequent verzuim, check of deze oorzaken spelen en pak ze aan.
  7. Bespreek frequent verzuim ook op werkoverleg (oorzaken, aanpak). Spreek uw waardering uit als het frequent verzuim daalt.
  8. Betrek de arbodienst versneld als medische oorzaken worden geclaimd en u daar geen zicht op hebt
Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.