Niet horen werknemer: ontslag op staande voet toch geldig

0

Een medewerker wordt beschuldigd van mishandeling van een bedrijfsarts en wordt op staande voet ontslagen. Dat de werkgever hem heeft ontslagen zonder hem eerst te horen over het incident, maakt het ontslag niet ongeldig.

De situatie

Een medewerker is in het kader van re-integratie voor een jaar in dienst bij Novawork. In februari 2009 is er tijdens een afspraak met de bedrijfsarts een incident. De werknemer heeft in ieder geval  een toetsenbord van de tafel gegooid waarbij ook een monitor omviel. De bedrijfsarts heeft aangifte gedaan van mishandeling. Diezelfde dag is de werknemer op staande voet ontslagen. In een kort geding vorderde hij wedertewerkstelling en doorbetaling van zijn loon. De kantonrechter wees die vordering af. Hoewel de werknemer ontkende dat hij de bedrijfsarts heeft geslagen, vond de kantonrechter dat Novawork meer waarde mocht hechten aan de lezing van de bedrijfsarts.

De vordering

De vordering in hoger beroep blijft hetzelfde: wedertewerkstelling en doorbetaling van loon.

Het oordeel

De vraag is of de rechter in een bodemprocedure het ontslag ongeldig zou verklaren. Het staat in ieder geval vast dat er een incident heeft plaatsgevonden en dat de arts aangifte van mishandeling heeft gedaan. De juistheid van die aangifte staat nog niet vast. Maar de kantonrechter overweegt dat als in een bodemprocedure komt vast te staan dat de arts is mishandeld dit een reden voor ontslag op staande voet is. De verklaring van de arts wordt ook ondersteund door drie getuigen die hem kort na het incident gesproken hebben. De kantonrechter overweegt naar aanleiding daarvan dat het aannemelijk is dat de mishandeling in een bodemprocedure komt vast te staan.

Dat de werkgever de werknemer niet gehoord heeft na het incident maar meteen heeft ontslagen, maakt het ontslag niet ongeldig, hoewel het wenselijk dat de werkgever de werknemer eerst hoort.  Het hof wijst de vordering ook af.

LJN BK7501
Hof Leeuwarden
Hoger beroep kort geding
22 december 2009

Door mr. Ingrid Kooijman

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.