Meer meldingen van beroepsziekten

0

Vorig jaar hebben meer mensen een melding gemaakt van een beroepsziekte dan in 2010. Vorig jaar ging het om 300 meldingen per 100.000 werknemers, het jaar ervoor waren dat er 260.

De meeste meldingen komen door psychische klachten. Vooral overspannenheid en burn-out vormen een groot probleem. Mensen die om deze reden thuis blijven, doen dat relatief lang.

Dat blijkt uit een rapport van het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB). Aandoeningen van spieren en gewrichten staan op de tweede plaats qua aantal meldingen. Vooral mensen die werken in de bouw, vervoer, opslag en industrie hebben hier last van. Werknemers van 51 jaar en ouder zijn goed voor de helft van de beroepsziektemeldingen.

Volgens de onderzoekers zijn er aanwijzingen dat werkfactoren zoals stress, ploegendienst en beroepsmatige blootstelling aan oplosmiddelen de kans op diabetes type 2 vergroten. Dit soort suikerziekte is dan weer een belangrijke risicofactor voor hart- en vaatziekten.

Vorig jaar kwamen er twee keer zo veel meldingen binnen van werkgerelateerde astma en van aandoeningen aan de bovenste luchtwegen. Maar dat komt volgens de onderzoekers vooral omdat specifiek hiervoor veel meer aandacht is binnen de bakkerssector.

Het rapport is opgesteld in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
 

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.