Mantelzorg vriendelijk personeelsbeleid voorkomt uitval

1

Het ziekteverzuim van werkenden stijgt als ze hun werk combineren met zorgtaken in de privésfeer (mantelzorg). Mantelzorgers melden zich namelijk vaker ziek en de kans op langdurig uitval neemt toe.

De overheid trekt zich terug en burgers moeten meer verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen welzijn en leefomgeving. Mantelzorg maakt deel uit van het leven, zowel thuis als op het werk.

Combinatie werk en mantelzorg leidt tot stress

Het gemiddelde verzuim en de gemiddelde verzuimduur in Nederland is in 2014 iets gestegen ten opzichte van 2013. Volgens Arboned is die toenemende zorgdruk op burgers een van de redenen voor deze stijging. Uit cijfers van de Stichting Werk & Mantelzorg blijkt dat één op de zeven werknemers werk combineert met mantelzorgtaken. Dit leidt tot tijdsdruk en stress en uiteindelijk tot langdurig uitval. Vooral onder mantelzorgers die al minstens twee jaar helpen, stijgt het percentage dat langdurend ziek was, van vooraf 11 procent naar 24 procent. Genoeg redenen voor HR om te zorgen voor een mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid. Dat is maatwerk want iedere medewerker ervaart mantelzorg anders. Afhankelijk van de situatie en medewerker kijk je naar aanpassingen. Wat kan HR doen?

Oplossingen

Startpunt voor mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid is bewustwording. Een mantelzorgvriendelijke organisatie vraagt niet om een nieuw beleid. Het is onderdeel van het huidige personeelsbeleid. Het draagt bij aan een organisatiecultuur waarin werknemers met mantelzorgtaken de mogelijkheid hebben betaald werk met vaak intensieve zorgtaken te combineren. HR moet zorgen dat er in de organisatie aandacht, begrip en ruimte is voor (maatwerk)oplossingen. Dit draagt bij aan de werk-privé balans van de werkende mantelzorger. Geef de werkende mantelzorger flexibiliteit en geen vermindering van arbeidstijd. Zo blijven mantelzorgers gezond, vitaal en productief en gaan zij met plezier naar hun werk. Uit eigen onderzoek van Stichting Werk & Mantelzorg onder 15.500 werkenden blijkt dat werkende mantelzorgers vooral behoefte hebben aan een open dialoog met leidinggevenden en collega’s. Zoek samen naar maatwerkoplossingen. Denk aan thuiswerken, flexibele werktijden, tijdens werktijd even weg kunnen of telefoontjes plegen. Werkgevers die het thema bekend en bespreekbaar maken in de organisatie en actief meedenken met oplossingen voor een goede werk-mantelzorg balans, ervaren meer veerkracht, tevredenheid en loyaliteit van werknemers. HR moet zorgen dat mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid onderdeel is van levensfasebewust en duurzaam inzetbaarheidsbeleid.

Samenvatting/actieplan

·         Creëer draagvlak voor mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid bij management en personeel.

·         Onderzoek de bestaande situatie en beantwoord vragen als: Hoeveel mantelzorgers zijn er?, Worden verlofregelingen toegepast?

·         Stel een concreet stappenplan op met een projectleider, een projectgroep en ambassadeurs om het thema onder de aandacht te brengen.

·         Zoek met verschillende partijen in je organisatie naar praktische oplossingsrichtingen.

·         Informeer iedereen in je organisatie over het mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid.

·         Stel mantelzorg als thema aan de orde bij werkoverleggen, teamoverleggen, lunchbijeenkomsten, themadagen, functioneringsgesprekken.

·         Leg het mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid en de afspraken vast en veranker dit beleid in de cultuur van je organisatie.

·         Neem eventueel een mantelzorgmakelaar in dienst of vraag om advies. Mantelzorgmakelaars zijn opgeleide tussenpersonen die mantelzorgers ondersteunen bij praktische regeltaken over zorg, arbeid, welzijn, wonen of financiën.

Bron: Arboned Stichting Werk & Mantelzorg

Wil je alles weten over de meest actuele Arbo wet- en regelgeving, hoe je dit tot uitvoering brengt en hoe collega’s hiermee omgaan? Kom naar het Landelijk Arbo Congres!

Lees ook: Verzuim financiële problemen net zo erg als ziekteverzuim en ‘Verveling is arbeidsrisico’

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.

1 reactie

 1. Jacco Harinck op

   

  Mijn basis uitgangspunt als werkgever is dat je goed voor je mensen moet zorgen. Daarnaast vind ik dat er met onverantwoord veel gemak verantwoordelijkheden bij de werkgever nergelegd worden waar hij niet op kan sturen. En daar wringt de schoen vaak.

  De aangedragen mogelijke oplossingsrichtingen zijn op zich prima, echter er zijn in Nederland heel veel kleine productiebedrijven en daar is het gewoon heel lastig in te passen. Een voorbeeld: Een willekeurig metaalbewerkingsbedrijf met 5 personen en meewerkend eigenaar. Thuiswerken met kantbank? Flexibele werktijden? Bijna niet te realiseren! En wat te denken als er nog 2 anderen komen met de vraag om aanpassingen van werktijden i.v.m. mantelzorg…

  Ik begrijp de problematie wel maar er wordt in mijn ogen vaak erg gemakkelijk over de effecten voor het bedrijf gedacht. Heel concreet: 1 personeelslid gedeeltelijk arbeidsongeschikt en 2 met forse zorgen thuis dan heb je alle energie nodig om uberhaupt bedrijfsmatig je hoofd boven water te houden. O ja, en de meewerkend eigenaar draait natuurlijk op voor de extra uren die gemaakt moeten worden, want die rekent geen overuren en vecht voor z’n bedrijf. Klink misschien een beetje cynisch maar is wel realiteit.

  En wie betaald de mantelzorgmakelaar? Volgens mij degene die iets wil doen met mantelzorg…. O nee, natuurlijk niet dat mag de werkgever weer doen.