Maatregelen pandemie Nieuwe Influenza A

1

Bedrijven moeten er rekening mee houden dat 30 procent van de werknemers ziek kan worden door Nieuwe Influenza A (H1N1) (voorheen Mexicaanse griep). Welke gevolgen heeft een pandemie en wat kan een bedrijf doen om verspreiding te beperken?

Op het hoogtepunt van de pandemie is ongeveer 10 procent van de bevolking ziek, gedurende een periode van ongeveer een week. Het herstel kan nog wel een week extra duren. Daarnaast zal nog eens 10 procent afwezig zijn vanwege zorg voor zieken in de directe omgeving. Hoeveel werknemers uit voorzorg thuis blijven is vooraf niet te zeggen.

Mogelijke gevolgen van een grieppandemie

Een grieppandemie kan direct gevolgen hebben voor organisaties. Denk bijvoorbeeld aan:

 • Verzuim van werknemers, waardoor organisaties moeilijker aan verplichtingen kan voldoen.
 • Toeleveranciers die bepaalde diensten en/of producten niet kunnen leveren.
 • Activiteiten die veelal zijn uitbesteed zoals ICT en/of administratie werken onvoldoende.
 • Het ontstaan van financiële problemen.

Ook indirect kan een grieppandemie gevolgen hebben voor organisaties. Een grieppandemie leidt tot veranderingen in de samenleving die van invloed zijn op organisaties. Enkele voorbeelden:

 • Transport staat onder druk.
 • Veranderde behoefte van klanten aan producten of diensten.
 • Extra beroep op gezondheidszorg.
 • Openbaar vervoer past dienstregeling aan.
 • Post kan misschien niet meer worden bezorgd.
 • Bepaalde sectoren, zoals horeca sluiten hun deuren.
 • Lessen op scholen vallen uit.
 • Verandering in dienstverlening van politie en brandweer.

Vier stappen naar een goede voorbereiding

 1. Bepaal de kritieke bedrijfsfuncties en bedrijfsprocessen.
 2. Bekijk welke gevolgen een grieppandemie voor deze functies en processen heeft.
 3. Stel prioriteiten en neem maatregelen.
 4. Heeft u al een continuïteitsplan voor uw bedrijf of organisatie? Vul dat dan aan voor een grieppandemie.

Maatregelen voor organisaties

U kunt als werkgever zorgen voor uw medewerkers door de juiste maatregelen te nemen als voorbereiding op een grieppandemie. En door uw werknemers hierover te informeren

Signaleer

Een alerte reactie voorkomt erger. Het is belangrijk dat u tijdens een grieppandemie griep tijdig herkent. Kenmerkende klachten zijn koorts, koude rillingen, spierpijn, moeheid, hoesten, hoofdpijn en keelpijn. De klachten duren vaak enkele dagen tot een week. Mensen hebben vaak nog een week nodig om goed te herstellen.

Beperk verspreiding

Een griepvirus verspreidt zich door hoesten, niezen of praten. Bedenk wat u kunt doen om de verspreiding van het virus te beperken en uw werknemers zo veel mogelijk te beschermen tegen het virus. Denk aan de hygiëne op de werkplek. Vervang bijvoorbeeld de handdoeken door papieren handdoekjes. En denk aan het verminderen van contacten en handen schudden. En wat doet u met gezamenlijke activiteiten als de vrijdagmiddagborrel of sportactiviteiten?

» Tips hygiëne op de werkplek

Laat werknemers thuisblijven

Laat, wanneer een pandemie speelt, zieke werknemers altijd thuisblijven totdat ze helemaal genezen zijn. U voorkomt daarmee dat ze hun collega’s besmetten. Stuur werknemers naar huis zodra ze bovengenoemde klachten vertonen die kenmerkend zijn voor griep.

Medische maatregelen voor de zieke werknemer

Laat zieke werknemers zo snel mogelijk – in ieder geval binnen 48 uur – beginnen met het slikken van virusremmers. De virusremmers zijn met een recept van de huisarts bij de apotheek op te halen. Daarna kan het nog een aantal weken duren voordat iemand zich weer helemaal beter voelt. Na herstel zijn uw werknemers beschermd tegen het griepvirus. De bedrijfsarts kan beoordelen of het verantwoord is dat een werknemer weer aan het werk gaat.

Preventieve medische maatregelen

De overheid heeft voor de behandeling van grieppatiënten tijdens een pandemie, virusremmers aangeschaft. Bedrijven en organisaties kunnen voor gebruik uit voorzorg – dus als u nog niet ziek bent – geen beroep doen op deze voorraad. De overheid raadt het af om uit voorzorg virusremmers tegen het griepvirus te nemen. Dit heeft namelijk geen blijvende werking. Mensen bouwen hierdoor geen extra weerstand op. Zodra ze stoppen met de preventieve behandeling is de kans op het krijgen van griep net zo groot. Denkt u dat het toch nodig is om preventieve maatregelen te nemen? Bijvoorbeeld om de voortgang van uw onderneming veilig te stellen? Neem dan het gebruik van virusremmers in overweging. Betrek hierbij uw bedrijfsarts. Doe dat niet pas tijdens een pandemie maar spreek daar nu al over.

Meer informatie

» Tips hygiëne op de werkplek
» Checklist Grieppandemie en bedrijfscontinuïteit

» Handleiding bedrijfscontinuïteit bij grieppandemie
» Wat kan uw bedrijf ondernemen tegen een grieppandemie? (Folder)
» Voorbereid op een grieppandemie, Handleiding continuïteitsmanagement voor de rijksoverheid

» Ministerie van VWS – Grieppandemie voor bedrijven en organisaties
» RIVM – Centrum voor Infectieziektenbestrijding

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.

1 reactie

 1. Wellicht was de boodschap naar buiten toe, “laten we ons niet teveel zorgen maken”. Bij ons bedrijf bleek dat er zeker wel onrust heerste. In no-time zaten wij vol met opdrachten om de pc’s extra te reinigen met onze speciale vloeistof. Met name call centers en flexplekken hebben de grote aandacht van bedrijven. Verder staan we bij diverse bedrijven op de call-list om zodra er ergens griep is geconstateerd we direct een afdeling komen ontsmetten.