3 maatregelen loondoorbetalingsverplichting bij ziekte

7

Welke maatregelen gaat minister Lodewijk Asscher nemen om knelpunten rondom de loondoorbetalingsverplichting te verminderen? Wij zetten ze voor je op een rij.

1. Geen loonsanctie bij inzetten tweede spoortraject

Het wel of niet en het moment van inzetten van een tweede spoortraject wordt de keuze van werkgever en werknemer op basis van advies van de bedrijfsarts. UWV toetst vervolgens of het re-integratietraject conform plan van aanpak is verlopen. Het wel of niet, het te laat of te vroeg inzetten van een tweede spoortraject zal hierdoor niet langer kunnen leiden tot een loonsanctie van UWV. Werkgever en werknemer moeten uit kunnen gaan van het oordeel van de bedrijfsarts, vindt Asscher. Een (kleine) werkgever moet niet worden afgerekend wanneer deze het advies van een bedrijfsarts opvolgt. Door deze maatregel zal het tweede spoor traject alleen nog worden ingezet als een toegevoegde waarde te verwachten is.

2. Werkgever kan IVA-uitkering aanvragen

Op dit moment kan een werknemer na 3 weken ziekte een vervroegde IVA-uitkering aanvragen, als duidelijk is dat hij in de toekomst niet meer kan werken. Werkgevers willen ook graag de mogelijkheid hebben om een vervroegde IVA-uitkering aan te vragen en die mogelijkheid wil Asscher werkgevers, onder voorwaarden, geven.

Zieke werknemer kost bedrijf meer dan gedacht

Een langdurig zieke werknemer kost meer dan werkgevers verwachten. Werkgevers schatten de kosten van een zieke werknemer gemiddeld op € 143, – per dag. In werkelijkheid kost een zieke werknemer gemiddeld € 230, – per dag. Lees meer >>>

3. Meer stabiele premie vanuit verzuimverzekeraars

Veel werkgevers zijn voor de loondoorbetalingsverplichting verzekerd via een verzuimverzekering. De premie hiervan blijkt in de praktijk nogal te kunnen fluctueren. Asscher geeft de voorkeur aan een meer stabiele premiestelling. Met deze ‘forward looking’ premiestelling maakt een verzekeraar een schatting van het toekomstige risico en baseert daar zijn premie op met als gevolg een meer stabiele premie. De meeste verzekeraars zijn volgens Asscher de afgelopen jaren al overgestapt op deze premiestelling, maar hij zal hierover met verzekeraars in gesprek gaan.

De Sociaal Economische Raad (SER) werkt momenteel aan een advies over een sluitend stelsel voor loondoorbetaling voor ziekte voor zzp’ers en werknemers. Daarop vooruitlopend kondigde minister Asscher bovenstaande maatregelen aan in een brief aan de Tweede Kamer. Daarin schrijft hij ook dat hij de Tweede Kamer rond de zomer informeert over het wetsvoorstel waarin bovenstaande maatregelen worden opgenomen.

Wat vind jij van de maatregelen die minister Asscher voorstelt? Laat een reactie achter onderaan dit bericht.

Lees meer over:

Over Auteur

7 reacties

 1. ank van herwijnen op

  Het is belangrijk dat werkgever en werknemer de reïntegratie op de juiste wijze inzetten bij voorkeur geadviseerd door een deskundige (BA/AD). Wat er moet veranderen is de sanctiemogelijkheid van het UWV, vaak gebaseerd op een eenmalig gesprek (momentopname) of enkel minimale dossierstudie; kortom een prima ontwikkeling!

 2. Andr? van Lierop op

  Asscher vergeet nog om de betaling van de transitievergoeding bij ontslag na 2 jaar ziekte af te schaffen.

 3. Dick Klinkhamer op

  Waarom de duur van de loondoorbetaling bij ziekte (nu max 2 jaar) niet afstemmen op een staffel totale dienstverband?

 4. Leon Brinkers op

  Een regeling voor ZZP'ers is de wereld op z'n kop en meer een lobby vanuit de verzekeraars. Deze groep is nagenoeg nooit ziek en zit niet te wachten op een overheid die zaken voor hen komt regelen. De meeste ZZP'ers zijn juist zelfstandig geworden omdat zij juist meer vrijheid en minder regels wilden hebben. En wil je als ZZP'er een ziektekostenregeling dan zijn deze legio ook nu al te krijgen. De broodfondsen zijn hier ook al voor in het leven geroepen en dat is een prima alternatief voor een dure verzekering met veel overhead en weinig toegevoegde waarde.

 5. Jan van der Zanden op

  Tweede spoor zal en is heel vaak een hele goede oplossing zijn. Daarom is het vrijblijvend daarvan maken een hele slechte zaak. Beter zou zijn dat de ARBO-diensten/artsen aansprakelijk worden gehouden als zij ten onrechte geen tweede spoor adviseren. Hier zwicht Asscher m.i. onterecht voor druk.
  Om dat beter te controleren zou UWV ook na 1 jaar en 1,5 jaar een extra controle moeten inbouwen. Nu wordt het kind met het badwater weggegooid.

 6. Jan Onderwater op

  Enige wat echt zal werken is onderscheid door werk gerelateerde ziekte en prive verzuim. Het is te gek voor woorden dat een werkgever een geldelijk risico loopt bij een WIA geval van 200.000 euro over 12 jaar als iemand op de skie stapt en zich de WIA in skiet. Waanzin. Waarom zijn er ruim een miljoen ZZP-ers? Daarom ! Door al die vakbondswaanzin waar geen werkgever meer op zit te wachten. Zelf heb ik al bijna 32 jaar gemiddeld 20 mensen in dienst maar als er een weg gaat of door ouderdom stopt KOMT ER NOOIT MEER EEN NIEUWE BIJ totdat die achterlijke Haagse dwazen de wetten gaat veranderen! En zo ziet iedere werkgever dat. Ze kunnen in Den Haag wat mij betreft de rambam krijgen !

 7. Dick Klinkhamer op

  Een onderscheid in professioneel en privé risico en alleen de doorbelasting van de eerste daarvan kan een hele andere uitkomst hebben dan jij denkt Jan. En niet verzekerbaar voor de gemiddelde ondernemer. Een van de ontstaansredenen van de WAO was destijds juist gelegen in de collectieve afkoop van de aansprakelijkheid voor ongevallen, beroepsziekten en invaliditeit. Arbeidsrecht en sociale zekerheid is vaak lastig te doorgronden, zeker, maar veel regeltjes zijn een reactie op eerder naar buiten gekomen onwenselijk gedrag. De goede werkgevers ten spijt.