Loondoorbetaling tijdens ziekte

0

Werkneemster vordert loondoorbetaling tijdens ziekte. Volgens werknemer is
de twee jaren termijn doorbroken doordat ze hersteld is verklaard.

Werkneemster is op 26 september 2001 als uitzendkracht bij Randstad Uitzendbureau B.V. in dienst getreden in de functie van callcenter medewerkster. Vanaf 29 januari 2003 is werkneemster werkzaam op basis van een overeenkomst voor onbepaalde tijd. Werkneemster is voorts aan de slag gegaan bij verscheidene opdrachtgevers waar zij uitsluitend callcenter werkzaamheden heeft verricht.

Met ingang van 18 juli 2005 is werkneemster arbeidsongeschikt geraakt in verband met burn-out klachten. Op 29 mei 2006 is werkneemster op full time basis begonnen bij een opdrachtgever in de functie van cleanroommedewerkster. Op 18 juli 2006 is werkneemster door de bedrijfsarts volledig arbeidsgeschikt verklaard. Pas bij brief van 6 maart 2008 licht de bedrijfsarts toe dat werkneemster per 18 juli 2006 succesvol gere-integreerd was in passende werkzaamheden (lees: cleanroom werkzaamheden) maar dat zij op dat moment nog steeds arbeidsongeschikt was voor haar eigen werkzaamheden (lees: call center werkzaamheden).

In maart 2007 is werkneemster 2 weken uitgevallen in verband met polsklachten. Vervolgens heeft werkgever aan werkneemster bericht dat zij de loondoorbetaling per 18 juli 2007 staakt omdat de termijn gedurende welke werkgever op grond van artikel 7:629 lid 1 BW het loon dient door te betalen, 2 jaren, op laatstgenoemde datum is verstreken.

Werkneemster vordert in deze procedure doorbetaling van loon tijdens ziekte stellende dat de wachttijd van artikel 7:629 BW is doorbroken, doordat zij tussentijds, met ingang van 18 juli 2006, hersteld is verklaard.

Uitspraak

De kantonrechter overweegt dat kern van het geschil is of de bedongen arbeid van werkneemster na 18 juli 2005, zijnde haar eerste ziektedag, op enig moment is gewijzigd. De kantonrechter is van oordeel dat dit niet het geval is. Werkneemster heeft uitsluitend passende arbeid verricht. Ingevolge artikel 7:629 lid 12 BW blijft de arbeidsovereenkomst in dat geval onverkort in stand.

Voorts oordeelt de kantonrechter dat de herstelverklaring van 18 juli 2006, slechts zag op de passende arbeid en niet op haar eigen werk als callcenter medewerkster. De termijn van 2 jaar zoals bedoeld in artikel 7:629 lid 1 BW is derhalve niet doorbroken. Dat werkneemster bij de nieuwe ziekmelding in verband met polsklachten opnieuw is uitgevallen is niet van belang. De kantonrechter wijst de vordering af.

Bron: LJN BD6908

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.