Instrumenten om fysieke belasting te beoordelen

0

Het aantal mensen met klachten aan het bewegingsapparaat is nog steeds hoog en vormt een belangrijke oorzaak van verzuim. Hoe kunnen HR-professionals risico’s en problemen beoordelen en inventariseren? Een paar tips.

Fysieke overbelasting kan het gevolg zijn van veel of op de verkeerde manier tillen, duwen en trekken of langdurig staan. Maar ook langdurig zitten in een gebogen houding of werken met gedraaide rug of nek kan grote gevolgen hebben voor de lichamelijke gezondheid.

Nog lang niet overal zijn instrumenten beschikbaar waarmee bedrijven zelf op eenvoudige wijze de risico’s als gevolg van fysieke belasting kunnen beoordelen. De risico-inventarisaties en -evaluaties (RI&E’s) zijn meestal niet volledig genoeg om een goed beeld van de risico’s en de oorzaken te krijgen. Daarnaast ontbreekt het vaak aan een Plan van Aanpak. TNO ontwikkelde drie instrumenten om fysieke belasting op het werk te beoordelen. De instrumenten van TNO sluiten goed aan bij de RI&E. Ze zijn online en gratis toegankelijk en beschikbaar via www.fysiekebelastingbeoordelen.tno.nl.

Checklist

De eerste stap is dan het inventariseren van problemen. Dat kan met de Checklist Fysieke belasting. Dit instrument voldoet aan de richtlijnen van het Europees Agentschap voor Veiligheid en Gezondheid op het Werk. Deze checklist geeft een snelle beoordeling: ‘mogelijk risico’ (rood) of ‘geen risico’ (groen). Bij de beoordeling ‘mogelijk risico’ wordt doorverwezen naar een specifiek instrument voor een nadere risicoanalyse.

Bij de specifieke instrumenten worden ook vragen over tijdsduur, frequentie van de handeling en lichaamshoeken gevraagd. Meestal wordt er een toelichting gegeven, vaak met foto’s ter illustratie. Bij het Werkhoudingeninstrument (WHI) en de HARM (beoordeling hand-armtaken) kunnen de lichaamshoeken worden bepaald met een hulpmiddel.

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.