‘Ingrijpende verandering: aanpassing loondoorbetalingsplicht bij ziekte voor kleine werkgevers’

0

Wat kan HR verwachten in het nieuwe jaar? We vroegen het aan de auteurs en deskundigen achter XpertHR. In deze aflevering Renate de Regt, auteur voor XpertHR de HR Antwoordbank en advocaat.  ‘Bij werkgevers die tot 25 man personeel in dienst hebben, gaat de loondoorbetalingsplicht van twee jaar naar één jaar. Dat is behoorlijk ingrijpend, en het zou een verandering zijn waar de praktijk echt op zit te wachten. Ik ben vooral nieuwsgierig naar de uitwerking.’

Hoe kijk je aan tegen het volgende jaar?

Advocaat Renate de Regt

‘Het wordt vooral spannend en afwachten. In het Regeerakkoord hebben de partijen heel veel plannen beschreven, maar dan op hoofdlijnen, ze zijn nog niet concreet uitgewerkt. Ik ben vooral erg benieuwd naar de uitgewerkte wetsvoorstellen, pas dan is er iets te zeggen over wat dit nu betekent voor de praktijk van organisaties, en dus ook van HR.’

Naar welke concrete, uitgewerkte wetsvoorstellen ben je het meest benieuwd?

‘Misschien wel het meest naar de loondoorbetalingsplicht bij ziekte voor kleine werkgevers. Bij werkgevers die tot 25 man personeel in dienst hebben, zou die loondoorbetalingsplicht van twee jaar naar één jaar gaan. Dat is behoorlijk ingrijpend, en het zou een verandering zijn waar de praktijk echt op zit te wachten. Ik ben vooral nieuwsgierig naar de uitwerking, omdat er nu slechts in een handvol regels in het Regeerakkoord aandacht aan wordt besteed. Daar staat bijvoorbeeld dat de betaling in het tweede ziektejaar door het UWV wordt overgenomen. Die kosten worden echter via een premie weer betaald door de kleinere werkgevers. Het is dus serieus de vraag of, en zo ja in hoeverre kleine werkgevers er straks op vooruit gaan. Of betalen ze uiteindelijk ook dat tweede ziektejaar zelf? Verder is het onder andere afwachten hoe de positie van de zzp’er wordt en wat het kabinet wil met de tijdelijke contracten. Vroeger kon je drie jaar lang tijdelijke contracten aanbieden, onder de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) is dat naar twee jaar gegaan en nu lijkt het kabinet dit weer terug te willen draaien naar drie jaar. De WWZ-maatregel zou namelijk voor meer zekerheid hebben moeten zorgen bij werknemers, maar eerder het omgekeerde is het geval.’

Kan HR al ergens op anticiperen?

‘Dat is lastig, omdat er zoals gezegd heel veel wordt verwacht, maar er ook nog heel veel onduidelijk is. Het enige wat ik nu kan bedenken waar HR iets mee zou kunnen, is de transitievergoeding. De kans is aanwezig dat werkgevers sommige transitievergoedingen mogen terugvragen aan het UWV.  Het gaat dan om vergoedingen die betaald zijn aan werknemers die na 2 jaar ziekte uit dienst gaan. Dat bedrag terugvragen zou met terugwerkende kracht gelden per 1 juli 2015. Deze ‘zekerheid’ zou het voor werkgevers makkelijker moeten maken om een transitievergoeding te betalen, in plaats van maar eindeloos een zieke werknemer in dienst te hoeven houden.’

Meer vooruitblikken:

Lees meer over:

Over Auteur

Paul Poley schrijft artikelen voor XpertHR. Hij is gespecialiseerd in de uitzendbranche en alles wat daarmee te maken heeft.