HR-professional schat verzuimkosten te laag in

0

Wat kost een zieke werknemer per dag? Bijna de helft van de deelnemers aan het XpertHR College over langdurig verzuim schatte de verzuimkosten te laag in. Het goede antwoord is: meer dan 450 euro, vertelde Andy Luijkx, arbeidsdeskundige van het UWV. De kosten vallen lager uit als de werkgever investeert in preventie en re-integratie.

Tijdens het online seminar besprak Andy Luijkx de recente verzuimcijfers, de stappen die een werkgever bij ziekte moet zetten volgens de Wet verbetering poortwachter en de vraag wanneer het UWV het resultaat bevredigend vindt. Van de 250 deelnemers had 38 procent het antwoord daarop goed: als de zieke werknemer weer structureel aan het werk kan.

Andy Luijkx

De kosten van verzuim vallen volgens de UWV-deskundige hoger uit dat 49 procent van de deelnemers had verwacht. Luijkx telt niet alleen het loon van de zieke werknemer mee dat de werkgever twee jaar lang verplicht moet doorbetalen. Ook de kosten van de vervanger, het inwerken van die medewerker en de re-integratie van de zieke werknemer vallen daaronder, wanneer het verzuim langer dan 42 weken duurt. Dat brengt de som zeker niet op nul euro, zoals 2 procent van de deelnemers schatte.

‘Verzuimpreventie is ook duur, maar die kosten verdien je terug. De Nationale Politie heeft onlangs geïnvesteerd in trainingen in het omgaan met geweld. De kosten van interventies bedroegen 3 miljoen euro, maar leverden 3 procent minder verzuim op, waardoor ongeveer 40 miljoen euro werd bespaard. Bij het invoeren van interventies om werkdruk te verlagen, is het dus van belang goed naar de kosteneffectiviteit te kijken.’

Wet Poortwachter

De Wet verbetering poortwachter vraagt veel van de werkgever en de HR-adviseur, bleek uit een onderzoek van het bureau Panteia. Luijkx: ‘Maar als je van het begin af aan stapsgewijs doet wat van je wordt gevraagd, is het een werkbaar proces. Ik raad zelfs aan van tevoren al een voorbeeld-dossiers aan te maken.’

Veel vragen van deelnemers hebben betrekking op de gevolgen van de nieuwe privacy-regels voor de begeleiding van zieke werknemers. Sinds de invoering van AVG is dit nog strenger neergezet. Het is verboden om bijzondere persoonsgegevens, zoals medische gegevens, te verwerken. Maar er zijn volgens Luijkx wel uitzonderingen. ‘Zo mag een ieder bijzondere persoonsgegevens verwerken als de betrokkene daar duidelijk toestemming voor heeft gegeven.”

Privacywetgeving

Staat de nieuwe privacywetgeving niet in de weg dat je een dossier fatsoenlijk kunt opbouwen?, mailde een deelnemer. Volgens Andy Luijkx moeten werkgevers inderdaad alerter zijn – in de gevraagde probleemanalyse mogen zij niet ingaan op de reden van het verzuim. De bedrijfsarts is een wettelijk gemachtigde, maar hij moet de medische gegevens van de werknemer apart documenteren. Een kopie van de probleemanalyse gaat namelijk naar de werkgever.

‘De werkgever mag geen medische documenten over de werknemer ontvangen. Hij mag ook geen medische vragen stellen. En als de werknemer uit zichzelf over zijn verzuimreden vertelt, mag de werkgever dit niet registreren. Hij kan wel aangeven welke gegevens nog ontbreken in de rapportage van de bedrijfsarts, bijvoorbeeld in relatie tot terugkeer naar werk of werkaanpassingen.’  Veel HR-professionals ervaren de nieuwe regeling als een beperking.

Tijdens het college konden niet alle vragen aan bod komen, maar XpertHR Actueel publiceert binnenkort alle antwoorden.

Ook lezen:

Hoogleraar Willemijn Roozendaal: ‘Weg met droppot en taart’

Lees meer over:

Over Auteur

Jolan Douwes is auteur van XpertHR. Behalve journalist is zij ook loopbaanadviseur. Zo pikt ze de laatste ontwikkelingen op het gebied van werk snel op. Voor XpertHR Actueel schrijft ze onder andere interviews en praktijkverhalen.